Delegacja Gminy Police wzięła udział w odbywających się 30 sierpnia uroczystościach upamiętniających 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 31. rocznicę zakończenia strajków szczecińskich.

W piątek 30 sierpnia nastąpiła prezentacja i uroczyste przekazanie pięciu nowych autobusów dla Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W uroczystości udział wzięli prezes SPPK Kazimierz Trzciński i burmistrz Polic Władysław Diakun. Marszałka województwa Olgierda Geblewicza, reprezentował wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Autobusy zostały zakupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Jacek Łukasiewicz zdobył Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w tenisie stołowym. Turniej zorganizowano już po raz piaty, tym razem w hali polickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwycięstwem zespołu Pogotowia zakończył się V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Impreza odbyła się 24 sierpnia w Policach. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny, w siedmioosobowych składach. Rozgrywki przeprowadzono systemem ligowym, czyli każdy z każdym.

30 sierpnia 2019 r. w siedzibie komendy odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Policach st. bryg. Marka Gendka. Jednocześnie, podczas uroczystości nastąpiło powierzenie pełnienia obowiązków st. kpt. Piotrowi Maciejczykowi - zastępcy komendanta powiatowego.

7 września w godzinach od 12:00 do 16:00 na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach już po raz trzynasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy”. Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom.

Dzisiaj 2 września, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego połączone z oficjalnym oddaniem do użytku nowego placu zabaw. Inwestycja ta została zrealizowana jako zwycięski projekt Polickiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2019.

28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie władz gminy z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka. Podczas spotkania burmistrz Polic Władysław Diakun odebrał ślubowanie od nauczycieli mianowanych a także wręczył nominacje dyrektorom, którzy wygrali konkursy. W spotkaniu udział wzięli również przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz, z-ca burmistrza Maciej Greinert, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański a także radni Rady Miejskiej Ewa Ignaczak, Ilona Bednarek i Zygmunt Kołacki.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 czerwca 2019 r o godz. 10.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek określonych numerami 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10 i 1102/11 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki. W wyniku przetargu ustalono nabywcę jednej działki o nr. 1102/11. Cena wywoławcza wynosiła 92.000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 93.000,00 zł.

W sobotę, 31 sierpnia, od godziny 14.00, na terenie rekreacyjnym przy Orliku w Tanowie już po raz trzeci odbędzie się impreza pn. „Sołtysiada i Biesiada”, skierowana do mieszkańców sołectw z terenu gminy, mająca charakter integracyjny.