Burmistrz Polic uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przejazdy linią samorządową będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

W dniach 23-25 listopada 2018 r. będzie zorganizowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień mobilny punkt promocyjno-informacyjny celem przeprowadzenia promocji ochotniczych form służby wojskowej.

Na terenie gminy Police (obiekt kompleksu  sportowo – rekreacyjnego     przy   Zespole    Szkół   im. Ignacego Łukasiewicza   w   Policach    przy    ul. Siedleckiej)   czas   działania 23  listopada  (piątek)  w  godz.  14:00-19:00   oraz   24 – 25 listopada   (sobota – niedziela) w godz. 10.00 – 18.00.

Okolicznościowy jubileuszowy medal, flaga Polski, a także fotografie, zapiski wspomnień mieszkańców, wydawana przez miejscową parafię gazetka – m.in. te przedmioty trafiły do trzebieskiej kapsuły czasu, która w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została zamknięta w odnalezionej w tym roku zabytkowej boi.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

5 października podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczemumowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej między Niekłończycą a Trzebieżą. Dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 mln zł, przy ogólnej wartości inwestycji na poziomie 2 mln zł.

Informuję, że od stycznia 2019 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe, znajdujące się w nieruchomościach mieszanych tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej tej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

16 listopada Rada Miejska zakończy kadencję 2014-2018. Gościem specjalnym podczas jej ostatniego, XLVII posiedzenia, które odbyło się 30 października, był znany policki podróżnik Aleksander Doba, który w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada br. (najbliższy poniedziałek) Urząd Miejski w Policach będzie nieczynny.

Koncert pod nazwą „Ułani, Ułani” – Śpiewnik Patriotyczny odbędzie się 11 listopada. Każdy z przybyłych gości otrzyma kotylion oraz wydany specjalnie na tą okazję śpiewnik zatytułowany "Ułani, ułani". W pierwszej części spotkania wystąpią artyści, którzy zaprezentują współczesne lub mało znane i rzadko wykonywane pieśni patriotyczne. W drugiej części wszyscy zgromadzeni będą zaproszeni do wspólnego wykonania kilkunastu pieśni patriotycznych.

Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny skierowany jest do dzieci, ich rodziców i dziadków angażując ich do aktywnego uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości. Jest to wydarzenie międzypokoleniowe, które pozwala na wspólne przeżywanie i kultywowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Koncert składać się będzie z dwóch części. W pierwszej w części wystąpią laureaci wyróżnieni podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się w maju br.

W drugiej części prowadzący będą zachęcać do wspólnego śpiewu utworów patriotycznych przy wsparciu wokalistów z grupy wokalnej PP66 oraz uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL.

10 listopada 2018 roku od godziny 9 rano na Strzelnicy Sportowej Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Dobieszczynie można będzie spełnić patriotyczny obowiązek i oddać „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”. Ta forma strzelectwa dla społeczności, wywodzi się z okresu międzywojennego Polskich Związków Strzeleckich i wraca dziś z coraz większym zainteresowaniem na wielu strzelnicach w Polsce. Pragniemy umożliwić tą formę sportowego przejawu patriotycznego dla mieszkańców Powiatu Polickiego.