Szanowni Państwo!

Kampania wyborcza to czas, gdzie szukając argumentów ugrupowania polityczne uciekają się do nieetycznych zachowań. Bardzo proszę o niewykorzystywanie mojej funkcji i mojego wizerunku w celu osiągnięcia swoich zamierzeń.

Ze względu na szykanujące mnie doniesienia pojawiające się w mediach publicznych, jako wieloletni samorządowiec i członek NSZZ Solidarność chcę podkreślić, iż zawsze wybiorę stronę wspierającą samorządność.

Burmistrz Polic informuje, iż w związku z funkcjonowaniem lokali wyborczych w placówkach oświatowych, w dniu 13 lipca br. (poniedziałek) zawieszone zostaną zajęcia, celem przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń  i tym samym zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w:

Gmina Police dołączyła do kampanii  społecznej "Na Wybory! Cała Polska" zainicjowanej przez Piotra Krzystka, Prezydenta Szczecina., której celem jest zachęcanie do udziału w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 12 lipca.

Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Burmistrz Władysław Diakun wraz z zastępcami, skarbnikiem, audytorem, naczelnikami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Policach wzięli akcję w Gaszyn Chellenge. Burmistrz wraz z Urzędem Miejskim został nominowany podczas sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza oraz SPPK.

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 30 czerwca br., burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 - 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach wzięła udział w zorganizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. programie wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez użyczenie dla OSP do bezpłatnego użytkowania samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI.

Głównym celem inwestycji jest rewitalizacja i rewaloryzacja terenów nad Kanałem Łarpia.

Skutkiem rewitalizacji ma być ożywienie oraz poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

22 maja Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. Gmina Police złożyła wniosek o objęcie dopłatą funkcjonowania Linii Samorządowej. Wnioskowana przez Gminę Police dopłata w wysokości 519 984 zł na obsługę Linii Samorządowej została pozytywnie rozpatrzona. Dopłata będzie udzielana po zawarciu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dopłata do przewozów autobusowych pozwoli na zwiększenie ilości kursów Linii Samorządowej od lipca tego roku oraz utrzymanie darmowej komunikacji gminnej w 2020 roku. W związku z tym od 1 lipca zmieniony zostanie rozkład jazdy linii samorządowej.