Dach pokryty azbestem

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zdjęcie z pikniku - dzieci zgromadzone wokół animatora, który trzyma maskotkę pszczoły

Atrakcje dla młodszych i starszych - gwarantowane! To już jedenasty i ostatni z cyklu eventów, które propagują wiedzę o środowisku i zachęcają do odpowiedzialnych zachowań.

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 29 sierpnia do 26 września 2023r.

Grafika z napisem: Skorzystaj ze wsparcia Sieci Doradców NGO - Fundusze dla klimatu

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

na zdjęciu kompostownik

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od miesiąca września bieżącego roku na terenie miasta i gminy Police rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego ich posiadania. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie  za odpady.

logo konsultacji - grafika trzy osoby dwie siedzą w fotelach, jedna stoi

Od  dnia 19 września 2023 r. trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”

Kominiarz siedzący w kominie

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Festyn Rodzinny – Dzień Starego Miasta „Bądźmy Razem”

W sobotę na placu za Urzędem Miejskim w Policach odbył się Festyn Rodzinny – Dzień Starego Miasta „Bądźmy Razem”.

VI Memoriał im. Antoniego Rogowskiego

W sobotę, 16 września odbył się VI Memoriał im. Antoniego Rogowskiego w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbyły się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckiej.

Mistrzostwa Polski Dzieci w warcabach 100-polowych

W miniony weekend w Hotelu Dobosz w Policach odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci w warcabach 100-polowych pod honorowym patronatem Burmistrza Polic Władysława Diakuna.