Dzięki współpracy miasta Eggesin, Gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa. Jego działanie opiera się na relacjach i wymianie doświadczeń mających charakter transgraniczny.