Wydział Urbanistyki i Architektury

Urząd Miejski w Policach

ul. Bankowa 18

72-010 Police

naczelnik: mgr inż. arch. Anna Szostak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

naczelnik - (91) 431 18 72

z-ca naczelnika, sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego - (91) 431 18 74, (91) 431 18 73, (91) 431 18 75

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU:

 1. Opracowywanie i aktualizacja przyjętej strategii w systemie planowania przestrzennego gminy.
 2. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie tworzenia założeń do planów urbanistycznych i nadzorowanie ich realizacji.
 3. Zharmonizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z ochrona środowiska naturalnego w zakresie planowania przestrzennego w sposób zapewniający zrównoważony rozwój i wzajemną koegzystencję przyrody i terenów zurbanizowanych.
 4. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego gminy względem gmin i regionów sąsiednich.
 5. Prowadzenie spraw w ramach zadań własnych:
  - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.
  - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police.
  - Decyzje o warunkach zabudowy.
  - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - Opinie w sprawie wstępnego projektu podziału działek.
  - Opinie w sprawie prac geologicznych.
 6. Utrzymywanie ciągłości kulturowej i zachowywanie dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie prac mających na celu zabezpieczenie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.