Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych
Urząd Miejski w Policach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

naczelnik: mgr Aneta Soprych

 

Telefony:

naczelnik: (91) 431 18 51

wydział:  (91) 431 18 52, (91) 431 18 20

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU:

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

  1. bieżąca analiza możliwości pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadań gminy, zadania ujęte w budżecie Gminy oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Police;
  2. przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego  wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych;
  3. koordynacja realizacji projektów dofinansowanych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, w szczególności przygotowanie dokumentacji wymaganej do podpisania umowy, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów, przygotowywanie wniosków o płatność, promocja projektów;
  4. współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wspólnych projektów dofinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej;
  5. prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, w zakresie pozyskiwania dotacji zewnętrznych;
  6. przygotowywanie projektów i zmian do dokumentów strategicznych gminy Police oraz ich aktualizacji: Strategii Rozwoju, Programu Rewitalizacji, Lokalnych Planów Rozwoju;
  7. konsultowanie dokumentów programowych dotyczących rozwoju regionalnego instytucji zewnętrznych oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi oraz monitorującymi realizację projektów dofinansowanych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, w zakresie ich zgodności z planami gminy;
  8. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Strategii, monitorowanie, ocena bieżącej realizacji Strategii, sporządzanie raportów okresowych i sprawozdania rocznego Burmistrzowi  Polic.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Wydział Promocji i Informacji przygotowuje wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych, projektów szkoleniowych i promocyjnych ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej. Koordynuje i rozlicza projekty dofinansowane w ramach ZPORR, INTERREG IIIA, INTERREG IIIB i Kontraktu Wojewódzkiego.