Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostały wprowadzone częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulgi w wysokości 40%, przyznawane są rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci).

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć:

- W przypadku gdy dotyczy właścicieli zabudowy jednorodzinnej:

  1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  2. Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej;
  3. Dokumenty potwierdzające liczbę i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia lub kopie Karty Dużej Rodziny

- W przypadku gdy dotyczy właścicieli w zabudowie wielolokalowej, gdzie zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa lub ZGKiM:

  1. Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej;
  2. Dokumenty potwierdzające liczbę i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia lub kopie Karty Dużej Rodziny).

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Gospodarki Odpadami w pok. 2D lub 3A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (91) 431 18 38, (91) 431 18 87 lub (91) 431 18 89. 


OŚWIADCZENIE DLA RODZINY WIELODZIETNEJ - dokument do pobrania