Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police naliczana jest w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Od czerwca 2019r. wynosi odpowiednio:

- 20 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

- 40 zł od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Powyższą opłatę należy uiszczać do 20 – go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Każdemu z właścicieli nieruchomości nadany jest indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do momentu otrzymania indywidualnego konta, opłatę należy uiszczać bez wezwania na obecne konto Gminy:

Bank Pekao SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

Indywidualny numer konta bankowego jest na bieżąco dostarczany kurierem i operatorem pocztowym. Można go również pobrać w pok. 3A (Wydział Gospodarki Odpadami) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.