* źródło pochodzenia materiałów - portal www.akademiaodpadowa.pl,
* fundator portalu - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
* właściciel materiałów - Stowarzyszenie Ekopsychologia