Burmistrz Polic — Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze kandydata na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia PSR 2020

SPIS ROLNY Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

SPIS ROLNY Oświadczenie o spełnieniu wymogów przez kandydata

SPIS ROLNY RODO

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na obszarze Gminy Police Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

ZARZĄDZENIE PLIK PDF

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

ULOTKA PDF

Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych oraz uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości:

POBIERZ PLIK PDF