Gmina Police jest przygotowana  do realizacji  programu „Rodzina 500+”.  Burmistrz Polic Władysław Diakun wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania. OPS poczynił już przygotowania. Dostosowano pomieszczenia, zakupiono komputery, program komputerowy, wnioski. „Osobiście nadzoruję wdrażanie programu „Rodzina 500+” w naszej gminie. Jesteśmy dobrze przygotowani. Wyznaczyłem dodatkowe punkty w mieście do wydawania i przyjmowania wniosków. Teraz czekamy tylko na środki z Urzędu Wojewódzkiego, abyśmy mogli jak najszybciej wypłacić świadczenia uprawnionym rodzinom.” – mówi burmistrz Diakun.