W gminnym GEOPORTALU  http://sip2.police.pl zawierającym Informację Publiczną udostępniane są podstawowe informacje z obszaru gminy.

Można tam znaleźć między innymi:

 • dane dotyczące ulic i punktów adresowych,
 • dane ewidencji gruntów i budynków (udostępniane przez Starostę Polickiego z wykorzystaniem usługi WMS),
 • dane dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obszary administracyjne takie jak:
  • osiedla i sołectwa,
  • koła łowieckie
  • obwody wyborcze;
 • dane dotyczące obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • mapy historyczne Polic i rejonu,
 • dane dotyczące osób zmarłych pochowanych na polickich cmentarzach,
 • obszary chronione przyrodniczo (udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z wykorzystaniem usługi WMS).

METADANE dla danych przestrzennych można znaleźć pod adresem: http://gis.police.pl/geonetwork

usługi WMS:

http://gis.police.pl/MPZP/service.svc/get - - tereny elementarne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  - posiadające symbolizację wg funkcji terenów;

http://gis.police.pl/WMS-ADRESY/service.svc/get -  baza adresowa prowadzona przez Burmistrza Polic.

 

Wersja mobilna Portalu Mapowego Gminy Police

Podążając za obecnymi trendami w dziedzinach udostępniania informacji, a także realizując jeden z celów strategicznych pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, została  uruchomiona  wersja mobilna Portalu Mapowego Gminy Police.

Aplikację można i używać na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet z systemem Android od wersji 5.0 oraz iOS Apple od wersji 8.0

Aplikacja została udostępniona bezpłatnie i można ją pobierać w publicznych kanałach dystrybucji Google Play i App Store.

Ze względu na zbieżność nazw wyszukanie aplikacji po słowie kluczowym „Police” będzie bardzo trudne dlatego należy użyć słowa kluczowego” „SIP Police”

Portal mobilny zawiera następujące moduły czyli kompozycje mapowe warstw:

 • Planowanie przestrzenne
  • Adresy
  • Ewidencja gruntów i budynków (WMS z WGKiK – dane dla całego Powiatu Polickiego)
  • Plany zagospodarowania
  • Rysunki planów
  • Orto miasto
  • Orto gmina
  • Orto Geoportal (WMS z Geoportalu Krajowego – dane dla całego kraju)
  • OpenStreetMap1 (mapa podkładowa w małych skalach)
  • OpenStreetMap2 (mapa podkładowa w dużych skalach)
 • Zabytki
  • Gminna ewidencja zbytków
  • Mapa z 1898 r.
  • Orto miasto\Orto gmina
  • OpenStreetMap1 (mapa podkładowa w małych skalach)
  • OpenStreetMap2 (mapa podkładowa w dużych skalach)
 • Gospodarka komunalna
  • Adresy
  • Ewidencja gruntów i budynków (WMS z WGKiK – dane dla całego Powiatu Polickiego)
  • Inwestycje gminne
  • Strefy ujęć, porty
  • Cmentarze
  • Grunty gminne
  • Orto miasto
  • Orto gmina
  • Orto Geoportal (WMS z Geoportalu Krajowego – dane dla całego kraju)
  • OpenStreetMap1 (mapa podkładowa w małych skalach)
  • OpenStreetMap2 (mapa podkładowa w dużych skalach)
 • Ochrona przyrody i środowiska
  • Ewidencja gruntów i budynków (WMS z WGKiK – dane dla całego Powiatu Polickiego)
  • Bank danych o lasach (WMS z Lasów Państwowych – dane dla całego kraju)
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Strefy ujęć, porty
  • Dane wysokościowe - hipsometria
  • Orto miasto
  • Orto gmina
  • Orto Geoportal (WMS z Geoportalu Krajowego – dane dla całego kraju)
  • OpenStreetMap1 (mapa podkładowa w małych skalach)
  • OpenStreetMap2 (mapa podkładowa w dużych skalach)

Aplikacja umożliwia przeglądanie w/w warstw mapowych, posiada też możliwość:

 • wyszukiwania działek geodezyjnych lub adresów,
 • nawigowania mapy do własnej pozycji odczytanej z lokalizacji GPS urządzenia którego używamy,
 • zapisu pozycji lub trasy i ich późniejszego odczytania,
 • udostępnienie swojej pozycji innym użytkownikom.

Wersja na ANDROIDA 

Wersja IPHONE