Aktualności

OPRACOWANIE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH
DLA OBSZARU NATURA 2000 „JEZIORO ŚWIDWIE” PLB320006

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamiam o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie” PLB320006 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla przygotowanego dokumentu.

czwartek, 5 grudnia 2013 roku
Od 1 listopada 2013 r. Powiat Goleniowski, przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, realizuje projekt „WSPARCIE NA STARCIE”, współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
środa, 4 grudnia 2013 roku

„Święta (nie) są dla wszystkich” to nowatorski projekt, który łączy muzykę, poezję, obrazy i film, a poziom wykonawczy i klimat świąteczny na długo pozostaje w pamięci.

poniedziałek, 2 grudnia 2013 roku

W  piątek 29 listopada odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Policach. Na początku Przewodniczący Witold Król poinformował radnych o śmierci burmistrza Pasewalku Rainera Dambacha. Radni uczcili jego pamięć minutą ciszy. Po przyjęciu porządku obrad – burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił sprawozdanie  z działalności za okres od poprzedniej sesji do dziś. Wspomniał m.in. o rozlosowaniu mieszkań zamiennych w nowych budynkach komunalnych przy ul. Bankowej w Policach.

poniedziałek, 2 grudnia 2013 roku

W dniu 7 grudnia br. (sobota) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 o godz. 11.00 w sali nr 32 odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2013. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli polickich organizacji pozarządowych.

poniedziałek, 2 grudnia 2013 roku

Z przykrością informujemy, iż dnia 22.11.2013 roku zmarł Rainer Dambach - burmistrz naszego miasta partnerskiego Pasewalk/Niemcy. Dożył 61 lat. Był wielkim przyjacielem Polaków, z Policami współpracował od momentu objęcia urzędu w roku 2002. Dzięki jego otwartości i przyjaźni z burmistrzem Władysławem Diakunem - Gminie Police udało się zrealizować wiele projektów m.in. dzięki dotacjom z funduszy europejskich.
wtorek, 26 listopada 2013 roku

Pod koniec października br. odbyło się spotkanie miast partnerskich Police – Pasewalk – Halen (Belgia). Tematem przewodnim tegorocznej wizyty Belgów na Pomorzu był dialog dot. współczesnej pamięci historycznej. Czterodniowa wizyta przedstawicieli Związku Przyjaciół Miast Partnerskich w dniach 24.10.-27.10.2013 r. rozpoczęła się piątkową konferencją w Pasewalku  poświęconą tematyce II wojny światowej, pamięci  historycznej i współczesnej świadomości“.  Debata historyczna podsumowana została w Gminie Police. W sobotę  26.10.2013 r. liczna grupa reprezentująca 3 kraje zwiedziła Ośrodek Spotkań i Kształcenia Młodzieży Golm w Kamminke, który opiekuje się cmentarzem -  masowym grobem ofiar nalotu bombowego na Świnoujście 12 marca 1945 r. W Ośrodku organizuje się warsztaty dla młodzieży z Polski, Holandii, Belgii, Francji i Niemiec zachęcając młodzież do wspólnego dialogu nt. trudnej przeszłości  i wspólnej przyszłości.

wtorek, 26 listopada 2013 roku

Szanowni Państwo!

Zostało tylko kilka dni na złożenie formularzy  zgłoszeniowych do projektu "Młody Przedsiębiorca"!

1 października 2013r. rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji projektu „Młody Przedsiębiorca’’. Projekt ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo w założeniu własnej firmy.

poniedziałek, 25 listopada 2013 roku