Aktualności


środa, 26 listopada 2014 roku

Szanowni Państwo

W związku z licznymi awariamiSystemu Dowodów Osobistych na terenie całego kraju, w tym – w Urzędzie Miejskim w Policach – w dniu 14 listopada 2014 r. do czasu zlikwidowania awarii  Biuro Dowodów Osobistych U.M. w Policach będzie działało w ograniczonym zakresie, tzn. 

nie będzie możliwe złożenie wniosku o dowód osobisty oraz nie będzie możliwe odebranie nowego dowodu osobistego .

Staraniem Urzędu – serwis naprawczy jest obecnie w drodze z Warszawy do Polic. Jeżeli system zostanie naprawiony w godzinach pracy Urzędu - Biuro Dowodów Osobistych będzie pracowało

do godziny 18:00 dnia 14 listopada 2014r.

Jest to niezależne od Urzędu Miejskiego w Policach. Za zaistniałą sytuacje serdecznie Państwa przepraszamy.

piątek, 14 listopada 2014 roku


Brzozowy krzyż, postawiony w celu upamiętnienia ofiar obozów hitlerowskich na terenie Polic, przy którym w oktawie Dnia Wszystkich Świętych odbywają się spotkania modlitewne, został zdewastowany przez nieznanych sprawców  tuż  przed tegoroczną uroczystością. Dzięki szybkiej reakcji burmistrza Polic Władysława Diakuna – został naprawiony i 7 listopada nabożeństwo mogło się odbyć zgodnie z planem. Przed wspólną modlitwą Ksiądz Dziekan Waldemar Gasztkowski poświęcił odnowiony krzyż.

piątek, 14 listopada 2014 roku

W roku 2014 obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Policach zostały połączone z wręczeniem aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Police panu Aleksandrowi Dobie. Słynny kajakarz, mieszkaniec Polic, przyjął akt z rąk burmistrza Polic Władysława  Diakuna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Witolda Króla. Gościem specjalnym uroczystości był Honorowy Obywatel Gminy Police Ksiądz Prałat Jan Kazieczko. W uroczystości uczestniczyła także żona pana Aleksandra, Gabriela, oraz syn Bartłomiej z córeczką.

piątek, 14 listopada 2014 roku
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2014 W POLICACH

Miejski Ośrodek Kultury w Policach przygotował na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada cykl imprez: w sobotę, 8 listopada, koncert z okazji  55-lecia Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”,  w poniedziałek 10 listopada -  koncert „Brzmienia wolności”, 11 listopada – koncert „Śpiewnik patriotyczny”.

piątek, 14 listopada 2014 roku
Program usuwania azbestu z terenu gminy Police

Na terenie gminy Police zakończono prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakres robót obejmował również odbiór i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu, które zostały wcześniej zdemontowane.

czwartek, 13 listopada 2014 roku

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Urząd Miejski w Policach apeluje o dokładne zapoznanie się z obwieszczeniem Burmistrza Polic 7 października 2014 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

W porównaniu do ostatnich przeprowadzanych wyborów  samorządowych zmieniła się numeracja większości obwodów, ich granice oraz część siedzib komisji.

Największe zmiany dotyczą utworzenia obwodów głosowania w sołectwach Trzeszczyn, Tatynia oraz Drogoradz. Siedziby obwodowych komisji wyborczych będą się mieścić w świetlicach sołeckich tych miejscowości. Dodatkowo mieszkańcy sołectwa Siedlice są teraz w granicach obwodu głosowania, którego siedziba znajduje się w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowie.

Zmianie uległa także siedziba obwodowej komisji wyborczej z terenu Rady Osiedla nr 2 „Stare Miasto” mieszcząca się w Bibliotece im. M. Skłodowskiej Curie przy ul. Wojska Polskiego 15 – została ona przeniesiona do świetlicy Rady Osiedla nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 2.

Ponadto duże zmiany nastąpiły w obwodach głosowania znajdujących się na terenie Rady Osiedla nr 4 „Dąbrówka” oraz Rady Osiedla nr 7 „Anny Jagiellonki”. W RO nr 4 przeniesiono jedną z siedzib obwodowej komisji wyborczej z Przedszkola Publicznego nr 9 do świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49, natomiast w RO nr 7 powstał dodatkowy lokal wyborczy w siedzibie Rady Osiedla nr 7 przy ul. Roweckiego 40 (budynek siedziby SM Chemik). Zmiany nastąpiły też w granicach obwodów głosowania na terenie tych Rad Osiedlowych. Poniżej znajduje się obwieszczenie, w którym wymienione są wszystkie obwody głosowania oraz odnośnik do wyszukiwarki lokali wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Polic z 7 października 2014 r.

Wyszukiwarka lokali wyborczych

środa, 12 listopada 2014 roku