Aktualności


W sobotę 13 grudnia na Placu Chrobrego w Policach odbyło się „Spotkanie wigilijne pod chmurką”, zorganizowane przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach. Uczestnikom  złożyli  życzenia i połamali się opłatkiem  m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z Burmistrzem Jakubem Pisańskim, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska. Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu Chóru „Marzenie”, były też jasełka w wykonaniu dzieci. Pogoda dopisała. Spotkanie odbyło się w rodzinnej, świątecznej  atmosferze.
wtorek, 16 grudnia 2014 roku


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”. W tym roku zbierali pieniądze na rzecz rodziny z czwórką dzieci (od 3 do 7 lat). Rodzinę pięcioosobową, w tym – dwie osoby niepełnosprawne, obdarowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury i Gimnazjum nr 3 w Policach. W sumie – akcją objętych zostało 30 rodzin z terenu powiatu polickiego. Bezinteresownie pracowało nad tym 11 zarejestrowanych wolontariuszy z Wiesławą Szewczyk na czele oraz wiele innych osób.

wtorek, 16 grudnia 2014 roku


RADA MIEJSKA POWOŁAŁA KOMISJE

W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku obradowała Rada Miejska w Policach. Była to pierwsza zwyczajna sesja tej kadencji. (Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się 1 grudnia).  Radni powołali składy komisji  (jest ich 5) oraz ustalili wysokość wynagrodzenia Burmistrza Polic. Zostało utrzymane na  dotychczasowym poziomie. Kolejna sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2014 r. Zaplanowano m.in. uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok.

środa, 10 grudnia 2014 roku

W dniu 15 grudnia br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 o godz. 16.00 w sali nr 32 odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2014. W spotkaniu wezmą również udział członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, którzy przedstawią informacje o pracach w roku 2014 oraz informację o wyborach do GRDPP na trzecią kadencję, które odbędą się wiosną 2015 r.

poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku

Dyrekcja Kompleksu Edukacyjnego Lider w Nowym Rozdole na Ukrainie skierowała na ręce burmistrza Polic Władysława Diakuna podziękowania za zorganizowanie Polsko-Ukraińskich Warsztatów Tańca i Sztuki Ludowej, które odbyły się pod koniec października 2014 roku. Czytamy m.in. „ Dyrekcja gimnazjum Miasta Partnerskiego Nowy Rozdół, Rada Szkoły, kadra pedagogiczna i rodzice wyrażają szczere podziękowanie Burmistrzowi Polic panu Władysławowi Diakunowi i wszystkim organizatorom projektu wymiany młodzieży  za pomoc w budowie mocnych i dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi miastami partnerskimi oraz wyrażamy swój największy podziw dla kulturalnego i edukacyjnego programu, zrealizowanego w ramach projektu.”

 

piątek, 5 grudnia 2014 roku


W poniedziałek 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjne sesja Rady Miejskiej w Policach kadencji 2014-2018. Obrady prowadził radny senior Wiesław Gaweł. Ślubowanie złożyli radni oraz burmistrz Polic, Władysław Diakun. Na swojego Przewodniczącego Rada Miejska wybrała Witolda Króla. Jego zastępcami zostali Elżbieta Jaźwińska i Michał Rajewski.  Burmistrz Diakun i Przewodniczący Król podziękowali wyborcom za oddane głosy i zapewnili, że wypełnią swoje zobowiązania wobec mieszkańców. Wyniki wyborów przyjmują jako kredyt zaufania, którego nie zawiodą. Gratulacje nowo wybranym władzom gminy złożyli m.in. Honorowi Obywatele Gminy Police: ks. Prałat Jan Kazieczko i Aleksander Doba, a także  Dziekan Dekanatu Police ks. Kan. Waldemar Gasztkowski.  Uroczysta sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.  Kolejna odbędzie się 8 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

wtorek, 2 grudnia 2014 roku

                                                                   Police, 02.12.2014 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2015 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z późniejszymi zmianami).

wtorek, 2 grudnia 2014 roku

środa, 26 listopada 2014 roku