Aktualności

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje iż w 2015 roku wszystkie gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym województwie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że od nowego roku mieszkańcy Zachodniopomorskiego uzyskają wszystkie świadczenia na zasadach takich jak w 2014 roku.

czwartek, 8 stycznia 2015 roku


Honorowy Obywatel Gminy Police  Ks. Prałat Jan Kazieczko przeszedł na emeryturę. Uroczysta msza święta, podczas której został odczytany dekret w tej sprawie, odbyła się 28 grudnia, w szczecińskiej katedrze. Uczestniczyli w niej wierni, przedstawiciele władz, organizacji i instytucji z całego regionu. Samorząd gminy Police i powiatu polickiego reprezentowali: burmistrz Władysław Diakun,  Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król i Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

czwartek, 8 stycznia 2015 roku
PROSUMENT – DOFINANSOWANIE  EKOLOGICZNEJ  ENERGII 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, w ramach programu „Prosument”. Jest toprogram, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł  odnawialnych. Beneficjentami programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne. Wnioski można składać w biurze przy al. Wojska Polskiego 36U/1 w Szczecinie. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym nie później niż do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub drogą pocztową.

czwartek, 8 stycznia 2015 roku
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

 Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na kontow Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

Należności tj:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia,
na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

oraz pozostałe należności, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- łączne zobowiązania pieniężne,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawa,
- i inne
na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ KASA W
URZĘDZIE BĘDZIE NIECZYNNA OD 31.12.2014 do 12.01.2015


Wpłat można dokonywać bez opłat:
• w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.
Stefana Batorego 3 - II piętro,
• w banku PEKAO w Policach (Oddział) przy ul. Bankowej, oraz przy ul.
Wyszyńskiego (Filia), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul.
Tanowskiej.

oraz za dokonaniem opłat:
• w innych bankach,
• placówkach pocztowych,
• i innych punktach.
                                                                Burmistrz Polic
                                                             Władysław Diakun
czwartek, 1 stycznia 2015 roku

czwartek, 25 grudnia 2014 roku

W poniedziałek 22 grudnia obradowała Rada Miejska w Policach. Został uchwalony budżet na 2015 rok. Dochody zaplanowane zostały na kwotę 154.825.242 zł, a wydatki na kwotę 148.326.944 zł . Radni wyłonili ze swego grona trzech przedstawicieli do zespołu, który będzie weryfikował zgłaszane przez mieszkańców gminy Police propozycje do budżetu obywatelskiego. Będzie on realizowany w 2016 roku. Radę Miejską w tym zespole reprezentować będą Elżbieta Jaźwińska, Wiesław Gaweł i Krystian Kowalewski. Ponadto Rada Miejska zmieniła wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2015-2024, przyjęła programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ustaliła harmonogram obrad na przyszły rok. Burmistrz Polic Władysław Diakun złożył Radzie Miejskiej najlepsze życzenie świąteczne i noworoczne. Życzenia radnym i wszystkim mieszkańcom złożył także Przewodniczący Witold Król. Była to ostatnia sesja Rady Miejskiej w Policach w 2014 roku.

wtorek, 23 grudnia 2014 roku

piątek, 19 grudnia 2014 roku

Zapraszamy mieszkańców Polic do wypełnienia ankiety na temat transportu publicznego.

W związku z prowadzonymi przez Wykonawcę projektu pn. "Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze SOM" badaniami preferencji i satysfakcji z publicznego transportu na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie, krótkiego formularza w formie ankiety na temat transportu publicznego.

Link do informacji i ankiety:

http://transport-som.szczecin.pl/index.php/transport/108-badania-preferencji-i-satysfakcji-z-publicznego-transportu-na-obszarze-som

piątek, 19 grudnia 2014 roku