Aktualności

 

25. WOŚP w Policach

Gramy dla dzieci i seniorów

 

Tegoroczny finał upływać będzie pod hasłem – dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku

 

25. WOŚP w Policach

Gramy dla dzieci i seniorów

 

Tegoroczny finał upływać będzie pod hasłem – dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku

PRZYPOMINAMY

Zimowe obowiązki właścicieli

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). A także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Longina Komołowskiego

wspaniałego Człowieka o wielkim sercu, oddanego przyjaciela, wybitnego polityka, przyjaciela Polic.

Walczył o wolną i demokratyczną Polskę w podziemnej „Solidarności". Przez wiele lat był Przewodniczącym ZR NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego. Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Został wielokrotnie odznaczony. Służył Ojczyźnie jako Wicepremier Rządu RP, Minister Pracy, Poseł na Sejm RP; Polakom rozsianym po całym świecie jako Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"; nam wszystkim jako niezastąpiony, nieodżałowany mediator i doradca, bezinteresowny, dzielący się swoim optymizmem, pogodą ducha i pozytywnym nastawieniem do innych ludzi.

Drogi Przyjacielu, zostawiłeś po sobie pustkę. Nikt Ciebie nie zastąpi. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju!

Całej Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król

Radni Rady Miejskiej w Policach

Zastępcy Burmistrza Polic 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek podległych


czwartek, 5 stycznia 2017 roku

APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

-     nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;

stosować w gospodarstwie odzież i  obuwie ochronne oraz po  każdym  kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

stosować  maty dezynfekcyjne w  wejściach  i  wyjściach  z  budynków,  w  których utrzymywany jest drób;

-     przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości

*

swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku

Uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Policach prowadzi prace mające na celu wdrożenie projektu:,,lntegracja i rozbudowa systemów informatycznych do świadczenia  e-usług, w celu zrównoważonego rozwoju e-społeczeństwa Miasta Police", W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie przez państwa ankiet dot. elektronicznych usług publicznych. Pozyskane w ten sposób informacje będą potrzebne do opracowania Diagnozy lnteresariuszy oraz dalszego przygotowywania szczegółowych założeń projektu.

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia opracowania koncepcji projektu bardzo proszę  o wypełnienie w jak najszybszym terminie.

W przypadku pytań  lub wątpliwości odnośnie sposobu wypełnienia ankiet proszę o kontakt z koordynatorem projektu ze strony UM Police: Panem Krzysztofem Małodobrym, kontakt mailowy:  krzysztof. malodobry@ug. police.pl  lub telefoniczny: 91 4377825.

Link do ankiety 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

sobota, 31 grudnia 2016 roku
Przedstawiciele władz samorządowych gminy Police i powiatu polickiego oddali hołd ofiarom wydarzeń Grudnia ’70. Najpierw złożyli kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem „Ludziom Solidarności” w Policach, a następnie uczestniczyli w obchodach rocznicowych przy bramie Stoczni Szczecińskiej. W czasie uroczystości, które odbyły się 17 grudnia 2016r., dziewięcioro działaczy „Solidarności” z Polic otrzymało odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi lub wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Jan Teodor Mikołajczak, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych „Police” i jego obecny następca, Krzysztof Zieliński. Ponadto odznaczeni zostali: Mirosław Górecki, Stanisław Łabuz, Ryszard Tokarczyk, Krzysztof Zielazny, Daniela Jastrzębska, Helena Kwiatkowska i Marian Wójcik. Burmistrz Polic Władysław Diakun złożył im serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład w budowanie wolnej i demokratycznej Ojczyzny.

piątek, 30 grudnia 2016 roku