Aktualności

Jak co roku – tuż przed końcem wakacji  burmistrz Polic Władysław Diakun spotkał  się z dyrektorami  szkół, przedszkoli i żłobka oraz z nowo mianowanymi nauczycielami,  by wspólnie zainaugurować nowy rok szkolny 2015/2016. Spotkanie odbyło się w środę, 26 sierpnia, w Urzędzie Miejskim.

czwartek, 3 września 2015 roku

Pierwsza, powakacyjna sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się we wtorek, 25 sierpnia. Było to X posiedzenie RM bieżącej kadencji. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia ślubowania od nowego radnego, pana Sławomira Kajkowskiego. Został wybrany w wyborach uzupełniających, które odbyły się 26 lipca 2015, w okręgu nr 5, obejmującym osiedle Police-Jasienica. Po zaprzysiężeniu – Rada przystąpiła do realizacji dalszej części porządku obrad.

czwartek, 3 września 2015 roku

Szczecin i Police chcą zintensyfikować prace nad obejściem zachodnim i przeprawą Police – Goleniów. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek podpisali list intencyjny w tej sprawie. Zapraszają innych do współpracy.

czwartek, 3 września 2015 roku
Informujemy, że został zorganizowany dowóz wyborców niepełnosprawnych ruchowo do lokali wyborczych w dniu 6 września 2015 r. w celu umożliwienia wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Policach w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 nr telefonu: 91 431-18-30.
czwartek, 3 września 2015 roku

Informujemy, że w celu umożliwienia wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. został zorganizowany dowóz wyborców z miejscowości: 
  
Dobieszczyn, Poddymin, Zalesie, Węgornik do Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Szkole Podstawowej w Tanowie, przy ul. Szczecińskiej 31 
Siedlice, Leśno Góre, Sierakowo oraz Bartoszewo, Stare Leśno, Żółtew do Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Szkole Filialnej w Pilchowie, przy ul. Szczecińskiej 1a 
Witorza do Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 w świetlicy sołeckiej w Tatyni
Wieńkowo do Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Szkole Filialnej w Niekłończycy

Szczegółowy rozkład jazdy w załączniku poniżej.

Rozkład jazdy

czwartek, 3 września 2015 roku

OGŁOSZENIE

       Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 15 września 2015 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police.

         Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  pok. 3 c (parter).

         Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7). Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl(sprawy do załatwienia).

         Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród określa uchwała Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia
27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police.

środa, 2 września 2015 roku

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” organizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Gminy jak i jej celów. Konsultacje mają na celu wsparcie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

piątek, 21 sierpnia 2015 roku