Aktualności

Urząd Miejski w Policach, Wydział Oświaty i Kultury zawiadamia, że zostały ustalone terminy dyżurów przedszkoli i żłobka w Gminie Police w okresie wakacji 2016 r., tj. od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
wtorek, 1 grudnia 2015 roku

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zamierza aplikować o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsięwzięć ekologicznych, realizowanych we współpracy z lokalną społecznością. Może to być np. zakładanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zakładanie, odtworzenie małych zbiorników wodnych, rozwój parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym, budowa małej infrastruktury turystyki itp. Propozycje można zgłaszać do 6 grudnia 2015 r.  Szczegóły - w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej www.pfsp.pl

Więcej informacji: http://www.pfsp.pl/images/stories/inicjatywy_ekologiczne.pdf

Szablon wniosku: http://www.pfsp.pl/images/stories/Fiszka_zgoszenia_inicjatywy.doc

piątek, 27 listopada 2015 roku

Podczas XIII sesji, 24 listopada  2015r., Rada Miejska w Policach uchyliła uchwały, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały podjęte miesiąc temu (27 października). Stało się to na wniosek burmistrza Polic, Władysława Diakuna, złożony do Rady Miejskiej 10 listopada. Przyczyną takiej decyzji były liczne sygnały od mieszkańców o potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przychylając się do tych głosów – Burmistrz podjął kroki w celu umożliwienia mieszkańcom bezpośredniego wypowiedzenia się w tej sprawie. Konsultacje odbędą się w dniach 7-21 grudnia br. Szczegółowe informacje trafią do mieszkańców na ulotkach, będzie też specjalna strona internetowa.

czwartek, 26 listopada 2015 roku

Światowy Dzień Rzucania Palenia

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach przypomina o  Światowym Dniu Rzucania Palenia, który obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada, w 2015 roku przypada na 19 listopada.

            Światowy Dzień Rzucania Palenia ma na celu zachęcenie jak największej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie.

            Palenie tytoniu to uzależnienie, którego skutki są śmiertelne. Powoduje raka płuc, szacuje się, że jest przyczyną aż 30% wszystkich zgonów powodowanych nowotworami. Dlatego warto zrezygnować z palenia tytoniu. Organizm nawet po wieloletnim trwaniu nałogu jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez dym tytoniowy.

            Warto pamiętać, że wszystkie rodzaje papierosów (także light oraz slim) są tak samo trujące dla organizmu palacz zaciąga się dymem, który zawiera 4000 związków chemicznych, z czego około 40 jest rakotwórczych!

            Jedynym i najskuteczniejszym sposobem, aby ustrzec się przed rakiem płuca jest rzucenie palenia. Pocieszające jest, że około 50% kobiet codziennie palących papierosy chciałoby rzucić palenie. Obecnie uzależnienie od tytoniu traktowane jest jak choroba, którą trzeba leczyć. Jest wiele sposobów na uwolnienie się od uzależnienia: od silnej woli przez terapie farmakologiczne dostosowane indywidualnie dla każdego palacza, a także wsparcie psychologiczne.

            Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać m.in., dzwoniąc na numer działającej przy Centrum Onkologii Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym: 801 108 108. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19.

czwartek, 19 listopada 2015 roku

wtorek, 17 listopada 2015 roku

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Polic Władysław Diakun informuje, że w dniu 10 listopada 2015 roku zwrócił się do Rady Miejskiej w Policach z wnioskiem o uchylenie uchwał, podjętych podczas sesji  27 października 2015r.,  dotyczących zmian w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem tego wniosku jest zarządzenie konsultacji społecznych w powyższej sprawie, co będzie następnym krokiem Burmistrza, jeśli Rada Miejska pozytywnie rozpatrzy jego wniosek. W takim  przypadku,  do czasu zakończenia konsultacji społecznych i uchwalenia nowych zasad przez Radę Miejską, obowiązywać będzie obecny system opłat. Oznacza to, że zmiany nie zostaną wprowadzone wcześniej, niż od II kwartału  2016r. Decyzja Burmistrza podyktowana jest szacunkiem wobec woli mieszkańców, którzy zaapelowali o możliwość  wypowiedzenia się w tej sprawie. 

piątek, 13 listopada 2015 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza na WIECZÓR Z MUZYKĄ OPEROWĄ.

W prezentowanym repertuarze znajdą się włoskie, francuskie, rosyjskie arie operowe oraz znane melodie neapolitańskie.

Zapraszamy!

 

4 grudnia 2015r.

godz. 19:00

bilety już w sprzedaży: 25 zł, 35 zł

piątek, 13 listopada 2015 roku

wtorek, 10 listopada 2015 roku