Aktualności

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC W SPRAWIE  STRAŻY MIEJSKIEJ

Niedawno w Policach została podjęta inicjatywa zmierzająca do likwidacji Straży Miejskiej. Oświadczam, że jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że Straż Miejska w Policach jest potrzebna. Spełnia bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest uzupełnieniem działań policyjnych w zakresie prewencji. Dba także o przestrzeganie przepisów porządkowych w gminie.

Impulsem do likwidacji straży miejskich  w wielu polskich gminach jest odebranie strażnikom uprawnień do korzystania z fotoradarów. Straż Miejska w Policach istnieje od 1992 roku i nigdy fotoradarów nie używała. Taka była moja decyzja. Nie uznaję karania kierowców mandatami, żeby zasilić budżet gminy. Funkcjonariuszy Straży Miejskiej mamy w Policach 13. Od 1999 roku kieruje nimi Ryszard Szremski, który podniósł poziom profesjonalizmu tej służby. Strażnicy podejmują setki interwencji miesięcznie, a ponadto edukują mieszkańców w zakresie ich bezpieczeństwa. Nikt inny nie zrobi tego lepiej. Należą im się słowa uznania i wdzięczności.

 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

czwartek, 10 grudnia 2015 roku

Indywidualne konta bankowe i nowy termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdemu z właścicieli nieruchomości nadany jest indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do momentu otrzymania indywidualnego konta, opłatę należy uiszczać bez zmian na obecne konto Gminy:

Bank Pekao SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku

Światowy Dzień AIDS  obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.  W dniu 1 grudnia z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3
w Policach, zorganizowała XV Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

czwartek, 3 grudnia 2015 roku

7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (I piętro) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych na III kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Jedną z części zebrania będzie coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police w celu oceny funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2015.

czwartek, 3 grudnia 2015 roku

MUZYCZNA WIGILIA w Policach

W przedświąteczny czas przygotowań, gorączkowej bieganiny Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do wspólnego kolędowania w atmosferze świątecznego Jarmarku.

Muzyczna Wigilia utrzymana w konwencji wspólnego kolędowania na scenie odbędzie na Rynku Starego Miasta w Policach. W programie m.in..: koncert kolęd i piosenek świątecznych, Mikołajowe niespodzianki dla najmłodszych oraz kiermasz bożonarodzeniowy.

środa, 2 grudnia 2015 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach organizują konkurs pn. "Zgaś Ryzyko  - Czadowy Konkurs". Celem konkursu jest m.in. uświadomienie zagrożeń i kształtowanie bezpiecznych postaw wśród mieszkańców powiatu polickiego, ograniczenie ilości osób poszkodowanych związanych z niebezpieczeństwem powstania produktów niepełnego spalania oraz profilaktyka pożarowa obiektów mieszkalnych. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie powiatu polickiego (osoby fizyczne) w lokalu mieszkalnym nie młodszym niż 5 lat, które zlecą wykonanie przeglądu pieca gazowego lub przeglądu kominiarskiego przewodów spalinowych lub wentylacyjnych. Nagrodami w konkursie czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

wtorek, 1 grudnia 2015 roku

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Polic nr 285/2015z dnia 19 listopada 2015 r., od 1 stycznia 2016 roku uczniowie szkół podstawowych - uczestnicy programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, posiadający Szczecińską Kartę Rodzinną, będą uprawnieni do zakupu biletu miesięcznego  na Linię Samorządową, Działkową i Plażową za 1 zł. 

wtorek, 1 grudnia 2015 roku
Urząd Miejski w Policach, Wydział Oświaty i Kultury zawiadamia, że zostały ustalone terminy dyżurów przedszkoli i żłobka w Gminie Police w okresie wakacji 2016 r., tj. od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
wtorek, 1 grudnia 2015 roku