Aktualności

Z inicjatywy burmistrza Polic Władysława Diakuna w roku 2016 po raz kolejny będzie realizowany projekt „Mamo, Tato, co Wy na to”. To cykl wspólnych zajęć dla małych dzieci i ich rodziców, organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach i Radę Osiedla nr 7 w Policach. Umowa o współpracy tych podmiotów została podpisana 25 lutego. Pierwsze zajęcia – już 27 lutego.

czwartek, 25 lutego 2016 roku

We wtorek 1 marca 2016r., o godz. 17:00, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbędzie się spotkanie burmistrza Polic Władysława Diakuna i radnych Rady Miejskiej w Policach z rodzicami dzieci sześcioletnich. Zostanie omówiona sytuacja, wynikająca ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie w styczniu 2016 r. Znosi ona obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich, wprowadzony w ubiegłym roku. Gmina od kilku lat przygotowywała szkoły do przyjęcia sześciolatków. Przeorganizowała pod tym względem przedszkola. Teraz, w ekspresowym tempie, musi znaleźć nowe rozwiązania.

środa, 24 lutego 2016 roku

Rewizyta w szkole LIDER w Nowym Rozdole na Ukrainie

TO BYŁO WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE

- Nieprosta historia między polskim i  ukraińskim narodem, ale szczerze wierzymy w to, że najgorsza stronica  miedzy naszymi braterskimi narodami jest już zamknięta  - takimi słowami zwróciła się do delegacji z Polic Oksana Tuz, zastępca dyrektora Noworozdolskiego Kompleksu Edukacyjnego LIDER w Nowym Rozdole na Ukrainie. Wizyta została złożona w ramach rozwijania współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami i miastami.


Wzruszająca akademia

W  lutym 2016 roku  siedmioro nauczycieli z Gimnazjum nr 3 w Policach z dyrektorem Arturem Zagórskim na czele złożyło pierwszą wizytę w partnerskiej szkole na Ukrainie, Noworozdolskim Kompleksie Edukacyjnym LIDER w Nowym Rozdole. Serdeczność, z jaką zostali przyjęci, przeszła ich najśmielsze oczekiwania. - Cały czas jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego,  co przygotowali nasi gospodarze. Wspaniały, bogaty program naszej wizyty, znakomita atmosfera, serdeczność, uśmiech i niezwykła gościnność pozostaną na zawsze w naszej pamięci – opowiada  dyrektor Zagórski. Podobne odczucia przywieźli ze sobą pozostali uczestnicy spotkania.  Gminę Police reprezentowali m.in. naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański oraz  burmistrz Władysław Diakun. -  Czekała na nas niespodzianka: specjalnie na naszą wizytę przygotowana,  niezwykle wzruszająca, patriotyczna akademia, przepełniona żarliwą miłością do Ukrainy i  głębokim pragnieniem przyjaźni z Polakami – mówi burmistrz.

poniedziałek, 22 lutego 2016 roku

Na podstawie zarządzenia Nr 27/2016 Burmistrza Polic z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

W konsultacjach uczestniczył 1 mieszkaniec oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

czwartek, 18 lutego 2016 roku
Ładowanie filmu
poniedziałek, 15 lutego 2016 roku

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC

w sprawie wypowiedzi przedstawicieli PiS na temat programu „500+”

Police, 11.02.2016

 

W związku z rozpowszechnianiem  przez przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość w Policach fałszywych  informacji  w sprawie podejścia Gminy Police do kwestii programu „500+” wyrażam stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk i nawołuję do ich zaprzestania.  W pierwszych dniach lutego 2016 roku w mediach pojawiły się wypowiedzi  polickich radnych PiS, z których wynika, że Gmina Police lekceważy politykę prorodzinną, ponieważ nie informuje mieszkańców o projekcie rządowym „500+”.  Stawianie sprawy w ten sposób jest  skandaliczną manipulacją. Ustawa, do której odnoszą się radni PiS, jest zaledwie  przedmiotem obrad Sejmu RP, czyli że jeszcze nie jest ustanowionym prawem. Innymi słowy –  programu „500+” jeszcze nie ma. Logiczne więc jest, że Gmina nie może o nim informować.  Mogą to natomiast czynić przedstawiciele ugrupowania rządzącej partii, ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje błędnych informacji. Ponadto – skoro jest to projekt rządowy, obowiązek informowania o nim spoczywa na przedstawicielach rządu, a nie gmin. Zadaniem samorządu będzie zrealizowanie ustawowych zapisów.

czwartek, 11 lutego 2016 roku

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC

w sprawie wypowiedzi przedstawicieli PiS

na temat braku miejsc dla 6-latków w przedszkolach

Police, 11.02.2016

 

 W związku z rozpowszechnianiem przez przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość w Policach fałszywych informacji w sprawie podejścia Gminy Police do kwestii miejsc w przedszkolach dla 6-latków wyrażam stanowczy protest i nawołuję do zaprzestania tych praktyk. Sytuacja, przed jaką nowy parlament RP postawił polskie samorządy w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków już od roku szkolnego 2016/2017 jest bardzo trudna. Trzeba pamiętać, że Gmina realizuje zadania, wynikające z zapisów ustawowych. Przed rokiem wszedł obowiązek edukacji szkolnej dla sześciolatków. Przygotowaliśmy pod tym kątem nasze szkoły i przedszkola. Teraz musimy w ekspresowym tempie przygotować placówki do kolejnej zmiany, czyli zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Nie dyskutujemy z decyzjami polskiego rządu, Parlamentu i Prezydenta. Przyjmujemy zadania i realizujemy je najlepiej, jak to możliwe.

czwartek, 11 lutego 2016 roku

środa, 10 lutego 2016 roku