Aktualności

Najbliższy koncert 21 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach będzie prezentacją unikatowego wykonania całego cyklu 19 Pieśni op.74 (wyd. pośmiertne) Fryderyka Chopina - męskich i żeńskich. Zwykle wykonywane są w interpretacji sopranu i barytonu lub basu. W Policach zaprezentowane zostaną przez wokalistkę Beatę Gramzę - sopran z towarzyszeniem fortepianu, na którym grać będzie Andrzej Janaszek.
Recital złożony jest z kilkunastu pieśni mistrza stylu brillant do tekstów wieszczów oraz czołowych poetów polskiego romantyzmu, m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Stefana Witwickiego, Bohdana Zaleskiego czy Wincentego Pola.
Słowo wiążące - postać Fryderyka Chopina, czasy i miejsca, w których tworzył oraz poezję inspirowaną twórczością polskiego wieszcza muzycznego przedstawi Mirosław Kosiński - solista Szczecińskiej Opery na Zamku.

piątek, 12 marca 2010 roku

W roku obchodów 750 - lecia nadania praw miejskich Policom, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje projekt pt. ,, Spotkanie z Historią’’ Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi i osób starszych zamieszkałych na terenie Starego Miasta w Policach. Celem projektu jest: rozwój zainteresowań u dzieci, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, wspieranie rodziców w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

piątek, 12 marca 2010 roku

28 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach już po raz piaty odbędzie się Dzień Kultury Greckiej.
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności, ze względu na głęboko zakorzenioną w historii Polic kulturę grecką. Tegoroczne wydarzenie uświetni występ Anny Faber z harfą elektryczną.
W prezentowanym programie znajdą się największe przeboje muzyki greckiej, jak Grek Zorba, Dzieci Pireusu, Tango de nefelis oraz pieśni śpiewane po grecku w aranżacjach na Harfę z zespołem, a także utwory z Półwyspu Bałkańskiego.

środa, 10 marca 2010 roku

Informujemy, że 08 kwietnia 2010 r. (w czwartek) o godz. 17-tej w pierwszym terminie, o godz. 17,30 w drugim terminie w Policach ul. Staszica 1 (w siedzibie Klubu Seniora Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów) odbędzie się zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Podczas zebrania wybrana zostanie dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana  do udziału w pracach Gminnej Komisji Organizacji Pozarządowych.
Uprawnionymi do udziału w wyborach są prezesi, przewodniczący, prezydenci organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Police.
W przypadku nieuczestniczenia w zebraniu wymienionych osobiście, organizacja pozarządowa może być reprezentowana przez innego członka, który podczas rejestracji przedstawi upoważnienie na piśmie wystawione przez reprezentowaną organizację.

środa, 10 marca 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Policach organizuje Wiosenne Targi Pracy. Osoby Bezrobotne, i poszukujące pracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, którzy przedstawią aktualne oferty pracy i przeprowadzą wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawcy bezpłatnie będą mieli możliwość kontaktu z liczną grupą kandydatów z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi.

środa, 10 marca 2010 roku

Występ Zespołu Tańca Ludowego „Zgoda” z Wilna, kaziukowe serca, smorgońskie obwarzanki i palmy wielkanocne uświetniły tegoroczne spotkanie polickiej publiczności z folklorem. Były wzruszenia, wspomnienia i tradycje…
Spotkanie z Wileńszczyzną odbyło się 8 marca 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Policach pragną podtrzymywać tradycję Wileńskich Kaziuków, szczególnie iż wydarzenie co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polickiej publiczności. Dlatego spotkaliśmy się z Wileńszczyzną już po raz czwarty.

wtorek, 9 marca 2010 roku

W tym roku Police obchodzą 750- lecie nadania praw miejskich z rąk księcia pomorskiego Barnima I w 1260 roku. To doskonały moment, aby przy tej okazji zaprezentować Tanowo, trzecią po Policach i Trzebieży pod względem liczby ludności, ale też potencjale ludzkim, społecznym, gospodarczym i turystycznym miejscowość Gminy Police.
Zapraszam do współuczestnictwa w kilkugodzinnej prezentacji Tanowa w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach 17 marca w środę od godziny 10.00. Będą wystawy, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Przedszkola Publicznego oraz Domu Dziecka w Tanowie. Na zakończenie zaproszeni goście zgromadzą się w sali konferencyjnej na sympozjum „Tanowo dziś i jutro”.

sobota, 6 marca 2010 roku

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach informuje, iż zgodnie ze zmianą  ustawy  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), z dniem 01 stycznia 2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego rokrocznie dofinansowywane były zadania związane z ekologią i ochroną środowiska na terenie Gminy Police, zgodnie z art. 406 i 407 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

wtorek, 2 marca 2010 roku