Aktualności

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023

Burmistrz Polic wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza mieszkańców Gminy Police na spotkanie w dniu  16.06.2016 r. o godzinie 10.00, które odbędzie się w sali sesyjnej w sprawie projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.

Na spotkaniu przekazane zostaną informacje o planowanych działaniach w sferze zrównoważonej mobilności na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Plan Zrównoważonej Mobilności 

poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku
piątek, 10 czerwca 2016 roku
Jutro w godzinach popołudniowych Honorowy Obywatel Polic oraz niesamowity podróżnik Aleksander Doba - po nieszczęśliwym wypadku który uniemożliwił jego dalszą kajakową Wyprawę Transatlantycką w tym roku, wraca do kraju i do domu w Policach. Po lądowaniu w Berlinie wraca do rodzinnych Polic.

Gratulujemy determinacji i podjęcia próby pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Czekamy na Ciebie Olku.  
czwartek, 9 czerwca 2016 roku

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu „Dziewczyny na autobusy”.

Projekt skierowany jest do kobiet, które chcą uzyskać uprawnienia i wykonywać zawód kierowcy autobusu. Jedyny wymóg formalny, to posiadanie już prawa jazdy kat. B.

czwartek, 9 czerwca 2016 roku
czwartek, 9 czerwca 2016 roku
czwartek, 9 czerwca 2016 roku

Od 15 czerwca do 8 lipca 2016 roku każdy mieszkaniec gminy Police, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W obecnej edycji do wyboru jest 17 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Na realizację projektów Gmina przeznaczyła jeden milion złotych. Kwota została podzielona na dwie części: projekty, które miałyby być realizowane na terenie miasta, tj. 750 tys. zł oraz projekty, które miałyby być realizowane na terenie sołectw, tj. 250 tys. zł.

czwartek, 9 czerwca 2016 roku

We wtorek 31 maja 2016r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1.      zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

2.      zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.

3.      wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 11 przy ul. Józefa Piłsudskiego numer 10 w Policach.

4.      wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 7 przy ul. Rycerskiej numer 13 w Policach.

5.      powołania komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2016 roku.

6.      likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.

7.      uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w roku 2016 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

8.      zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.

9.      wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.

10.   wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Teksty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl  w zakładce „Rada Miejska”.
środa, 8 czerwca 2016 roku