Aktualności

W województwie zachodniopomorskim funkcjonują parki przemysłowe oraz specjalne podstrefy ekonomiczne, których celem jest zapewnienie preferencyjnych warunków dla inwestorów oraz stymulacja regionalnej gospodarki.

czwartek, 13 maja 2010 roku

W Policach na parkingu przed sklepem Intermarche - ul. Grunwaldzka 14 - akcja promocyjna połączona z poborem krwi odbędzie się w dniu 18.05.2010 r. w godz. 9.00 - 17.00 (pobór krwi do godz. 14.00). Krew będzie pobierała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

wtorek, 11 maja 2010 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Policach regularnie występuje z wnioskami do Unii Europejskiej, Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby uzyskać dofinansowanie na wydarzenia kulturalne. Od 2003r. Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował 54 projekty międzynarodowe, których łączna suma dofinansowania to około milion trzysta złotych.

poniedziałek, 10 maja 2010 roku

poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku przedstawiło oferte na realizację zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zleconego przez Gminę Police z pominięciem otwartego konkursu ofert.

piątek, 7 maja 2010 roku

W dniach 1-3 maja w ramach działalności Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego Grajcar odbył się Piknik Historyczny. Udział w nim wzięło ponad 60 uczestników w mundurach i strojach z różnych epok, w tym artyleria dawna z okresu średniowiecza, wojska napoleońskie oraz wojska epoki drugiej wojny światowej. Zwięczeniem całości imprezy było ufundowanie i wręczenie w dniu 3 maja sztandaru dla Polickiego pododdziału Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego. Uroczystość wręczenia miała miejsce w kościele Św. Kazimierza Policach, w trakcie Mszy za Ojczyznę w asyście pocztów sztandarowych Polickich urzędów i instytucji. Gwoździe pamiątkowe do sztandaru przybili fundatorzy: Burmistrz Polic Władysław Diakun, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Ryl, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Cezary Arciszewski oraz Prezes Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego Grajcar Sławomir Tomanek. Wręczenia Sztandaru dokonał Burmistrz Polic Władysław Diakun.

czwartek, 6 maja 2010 roku

Dnia 24 kwietnia odbyły się już po raz 9 zawody z cyklu Yokoso Dutch Open, które rozgrywane były na zasadach kick – boxingu. Do Amstelveen przybyło blisko 350 zawodników i zawodniczek z wielu krajów, w tym z Holandii, Niemiec, Belgi, Anglii, Polski, Norwegi, Włoch czy Turcji. Rywalizacja toczyła się w formułach semi – i light – contact oraz po raz pierwszy rozegrane zostały konkurencje form przy muzyce. W tej edycji turnieju swój udział zdeklarowali zawodnicy Klubu Sportów Walki Police.

środa, 5 maja 2010 roku

Oferta TKKF Tytan na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconego przez Gminę Police z pominięciem otwartego konkursu ofert

piątek, 30 kwietnia 2010 roku