Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach we współpracy  z KB Pretendent prowadzi badanie potrzeb mieszkańców dzielnicy Stare Miasto w Policach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Pobudka- obudź swój potencjał” wspólnie z Korporacją Badawczą Pretendent rozpoczynają badanie, którego celem jest rozpoznanie opinii mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, na temat ich zadowolenia z zamieszkiwania na tym obszarze. Badanie zostanie przeprowadzone w okresie wrzesień - październik 2010 r. wśród mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Ma ono ukazać główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy dzielnicy oraz zdiagnozować  przyczyny tych problemów. Respondenci, będący mieszkańcami dzielnicy Stare Miasto, wskażą co ich zdaniem wymaga poprawy a z czego są zadowoleni.

wtorek, 14 września 2010 roku

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wystąpieniem przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police z wnioskiem o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego poniżej został zamieszczony, celem konsultacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków wraz z formularzem zgłaszania uwag do ww. projektu uchwały. Uwagi do projektu uchwały należy składać na wypełnionym formularzu do 1 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Policach (tj. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police). Formularz w postaci elektronicznej  można wysłać na adres e-mail: musewicz@ug.police.pl. Wszelkich informacji w sprawie uchwały udziela Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miejskiego w Policach (tel. 91 431 18 16).

poniedziałek, 13 września 2010 roku

Premierowe wykonanie utworu poświęconego losom byłych i obecnych mieszkańców uświetniło jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich Policom.
4 września 2010 roku w Parku Staromiejskim w Policach odbył się wyjątkowy i niepowtarzalny koncert pod nazwą LUX AETERNA. Idea wydarzenia jest bardzo rozległa i głęboka. Bowiem za pomocą muzyki i światła artyści pragnęli przywołać przeszłość, połączyć wszystkich widzów za pomocą sztuki, oddać cześć umarłym poprzez nawiązanie do zbiorowej pamięci historycznej. Koncert stanowił także połączenie tradycji ze współczesnością poprzez połączenie stylów muzyki nowoczesnej z brzmieniem chóru.

piątek, 10 września 2010 roku

czwartek, 9 września 2010 roku

Polska wieś była zawsze turystyczna, chociaż tego terminu przed wielu laty nie używano. Miasto wyjeżdżało na wieś, na „letniki”, na letnisko, a później „pod gruszę”. Aktualnie wieś interesuje się turystyką z powodów głównie ekonomicznych.  Doświadczenia europejskie – rolników i mieszkańców wsi – wskazują na sensowność rozwijania turystyki wiejskiej i agroturystyki. Zawsze musi być spełniony ten jeden, jedyny warunek, żeby cała operacja się powiodła.
Wieś musi być dla „mieszczucha” atrakcyjna.
Urząd Marszałkowski  Województwa Zachodniopomorskiego  oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ”  zauważając aktywność społeczności wiejskich i działania na rzecz rozwoju usług tworzących produkty turystyki wiejskiej i agroturystyki, postanowili zainicjować konkurs certyfikacyjny „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”.

czwartek, 9 września 2010 roku

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 15 września 2010 r. mija termin składania wniosków o stypendia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

poniedziałek, 6 września 2010 roku

W niedzielę 29 sierpnia miało miejsce oficjalne odsłonięcie kamienia upamiętniającego osoby, które straciły życie na statku „Bremerhaven”. W latach 1940-1943 pełnił on rolę więzienia dla hitlerowskich jeńców i robotników przymusowych. Statek cumował przy wyspie Polickie Łąki, a więzieni na nim ludzie byli między innymi zmuszani do ciężkiej, niewolniczej pracy w zbombardowanej przez aliantów na koniec II wojny światowej fabryce benzyny syntetycznej Hydrierwerke Poelitz. 

piątek, 3 września 2010 roku

Odrestaurowany pomnik, poświęcony mieszkańcom Jasienicy i okolic, został odsłonięty w sobotę 28 sierpnia. Monument został wzniesiony w 1934 roku przez mieszkańców wsi Duchow, którzy na ten cel sami zebrali fundusze. Pomnik postawili, aby upamiętnić swoich bliskich, którzy polegli podczas I wojny światowej.

piątek, 3 września 2010 roku