Aktualności

Od wielu lat Gmina Police aktywnie uczestniczy w akcji „Dni Ziemi”, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „ Las całkiem blisko nas”.
Tegoroczna akcja w Naszej Gminie odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia br. W akcji wezmą udział: młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 6, Przedszkola Nr 9, a także Sołectwa, Rady Osiedla, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
w Policach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Policach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie i Stowarzyszenie „Łarpia”.
piątek, 15 kwietnia 2011 roku

16 kwietnia 2011 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza na kabaretowy spektakl w wykonaniu znanego aktora Jacka Borkowskiego.

Znany psychoterapeuta kliniczny, w tej roli  Jacek Borkowski, przeprowadza na oczach widzów, serię Eksperymentów, mających na celu uruchomienie wyobraźni na temat seksu.

 

 

czwartek, 14 kwietnia 2011 roku

Komunikat SPPK sp. z o.o.
dotyczący zmiany cen biletów i przesunięcia strefy na Linii Samorządowej,
Linii Działkowej i Linii Plażowej

Od dnia 1 maja 2011 roku nastąpią zmiany dotyczące funkcjonowania Linii Samorządowej:

środa, 13 kwietnia 2011 roku

27.04.2011 - szkolenie z Małych Projektów w klubie w Dołujach ul. Żubrza 7
28.04.2011 - szkolenie z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Policach (Miejski Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 1A, sala 116)
29.04.2011 - szkolenie z Różnicowania w kierunku dzialalności nierolniczej w Kołbaskowie (sala konferencyjna Urzędu Gminy)

Szkolenia zaplanowano na godzinę 17.00. Szczegółowe informacje na stronie http://www.lgd.wdobrej.pl/

środa, 13 kwietnia 2011 roku

Pierwszą rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku policzanie uczcili odsłaniając tablicę pamiątkową w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach. W uroczystości
uczestniczyli między innymi burmistrz Polic Władysław Diakun i starosta policki Leszek Guździoł. Tablica została umieszczona w przedsionku kościoła. Jej treść odnosi się do tragicznej śmierci
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pierwszej damy Marii Kaczyńskiej,  ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego – honorowego obywatela Polic oraz pozostałych 93 ofiar katastrofy. Tablica została odsłonięta z inicjatywy polickiego komitetu Prawa i Sprawiedliwości, który pokrył wszystkie koszty z tym związane.

wtorek, 12 kwietnia 2011 roku

W dniu 11 kwietnia br. odbędzie się spotkanie o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w sali nr 222 na które zaproszeni są przedstawiciele środowiska rybackiego
Na   spotkaniu   omówione   zostaną:   doświadczenia   Polski  z  wdrażania Programu     Operacyjnego     „Zrównoważony     rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów   rybackich   2007   -   2013"    -   głównie   w zakresie rybołówstwa morskiego, cele jakie stawia sobie Polska   obejmując Prezydencję
w  Radzie  Unii  Europejskiej, jak  również wykorzystanie  kwot  połowowych w roku 2010 a także obowiązujący podział na 2011 r.

czwartek, 7 kwietnia 2011 roku

NSP 2011
1 – 11. VII. 2011 r. - SPIS KONTROLNY


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są jedynie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych, przeprowadzanych przez pracowników urzędów statystycznych pełniących funkcję  ankieterów statystycznych .

W przypadku wątpliwości, istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię pod numer:
800 800 800 -  bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
224 444 777 - dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Infolinia czynna:     •  od poniedziałku do piątku w godzinach 800-2000
• w weekendy od 800 do 1800.

Rachmistrze spisowi kończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

 

Szanowni Państwo

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., na mocy ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277) na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011. Spis ten będzie pierwszym spisem ludności realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

czwartek, 7 kwietnia 2011 roku
PRAKTYKI W NIEMCZECH „DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY"
W ramach projektu Dobrowolny Rok Ekologiczny, Ministerstwo Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju
Związkowego Brandenburgia, przy współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, organizuje coroczne praktyki dla młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
środa, 6 kwietnia 2011 roku