Aktualności

Jak co roku 1 maja, w niemieckiej miejscowości Rieth, odbył się Niemiecko-Polski Festyn Graniczny. Była to już szesnasta tego typu impreza. Rozpoczęła się tradycyjnie od wspólnej ekumenicznej mszy św. na przejściu granicznym. Podczas festynu odbył się panel dyskusyjny na temat turystyki w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Na scenie zaprezentowały się grupy artystyczne z Polski i z Niemiec, między innymi zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

piątek, 6 maja 2011 roku
Kto ma prawo do niemieckiej emerytury i jak opłacać składki za pracowników delegowanych do pracy za granicę - to niektóre z pytań, na które odpowiedzą eksperci podczas Polsko-Niemieckiego Dnia Poradnictwa, Spotkanie odbędzie się 5 maja w siedzibie szczecińskiego Oddziału ZUS, przy ulicy Matejki 22, w sali 160, II piętro, w godzinach 9.00 - 12.00 i 13.00 - 16.00.
poniedziałek, 2 maja 2011 roku

czwartek, 28 kwietnia 2011 roku

W 66 rocznicę zdobycia Szczecina i Polic burmistrz Polic Władysław Diakun i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król złożyli kwiaty i znicze w miejscach pamięci, poświęconych ofiarom II wojny światowej.

Police – podobnie, jak Szczecin – zostały zdobyte 26 kwietnia 1945 roku. Ale Police dopiero we wrześniu 1946 roku przeszły pod polską administrację. Do tego czasu istniała tu tzw. Enklawa Policka, zarządzana przez władze radziecki.

W czasie II wojny światowej na terenie Polic funkcjonowała fabryka benzyny syntetycznej, w której Niemcy produkowali paliwo z węgla kamiennego. Wykorzystywane było do działań na froncie wojennym, między innymi w lotnictwie. 

czwartek, 28 kwietnia 2011 roku
Zgodnie z uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach, Burmistrz Polic przedkłada kalendarz wyborczy w sołectwach i osiedlach na miesiąc maj i czerwiec 2011r.
czwartek, 28 kwietnia 2011 roku

Z okazji Dni Ziemi w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach odbyła się trzydniowa impreza, w której udział wzięli najstarsi przedszkolacy ze wszystkich placówek na terenie gminy Police. Mieszkańcy gminy zaangażowali się też w tradycyjne sprzątanie świata.

czwartek, 28 kwietnia 2011 roku

Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie - WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA, serdecznie zaprasza na koncert: "Czesław Miłosz 2011", który odbędzie się dnia 9 maja 2011, o godz. 18.30 w Wypożyczalni Gł., przy ul. Wojska Polskiego 15, w Policach.

 

 środa, 20 kwietnia 2011 roku

Sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się 19 kwietnia. Długą dyskusję wywołał temat zmian w odpłatności za przedszkola publiczne. Takie zmiany wymusza ustawa, zgodnie z którą gminy muszą zagwarantować przedszkolakom minimum pięć godzin nieodpłatnej opieki. Dyskusja dotyczyła głównie skali odpłatności za pozostałe godziny na nowych warunkach. Projekt uchwały zakładał m.in.. że za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6.00-8.00 i 15.00-17.00 rodzice zapłacą 1 zł za godzinę, a za pobyt w godzinach od 08.00-10.00 koszt wyniesie 4 zł na godzinę. Między 10.00 a 15.00 opieka będzie darmowa. Różnica w stosunku do obowiązujących zasad polega też na tym, że teraz za przedszkole płaci się ryczałtowo, a po zmianie będzie to odpłatność uzależniona od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Koszty te nie obejmują odpłatności za wyżywienie. Ostatecznie – Rada Miejska przyjęła projekt uchwały. Jeśli zostanie zatwierdzona przez wojewodę – nowe zasady wejdą w życie w nowym roku szkolnym.

środa, 20 kwietnia 2011 roku