Aktualności

Od kilku lat, w miejscu gdzie byli mordowani lub umierali z głodu i wycieńczenia więźniowie pracujący w fabryce benzyny syntetycznej podczas II wojny światowej, w dniach modlitwy za zmarłych, odbywa się msza święta  w intencji ofiar tych strasznych czasów. W poniedziałek 7 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie przy brzozowym krzyżu na placu przy zbiegu ulic Spółdzielczej i Licealnej. Udział w nim wziął Pan Burmistrz Władysław Diakun, wraz z przedstawicielami samorządu oraz  poczty sztandarowe. Po mszy nastąpiło poświęcenie kolejnej izby muzealnej stowarzyszenia „Skarb” w przystosowanym do tego celu bunkrze.

wtorek, 8 listopada 2011 roku

W piątek w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach o godzinie 17.00 odbyła się promocja monografii Jana Matury pt. „Tanowo wczoraj i dziś”, której wydawcą jest gmina Police. Pozycja ta opisuje dzieje osady od czasów średniowiecza po czasy współczesne, dodatkowo uzupełniają ją opisy placówek oświatowych, parafii, sołectwa i straży pożarnej. Prezentacja książki cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była długa kolejka czytelników, czekających na dedykację od autora.

wtorek, 8 listopada 2011 roku

czwartek, 3 listopada 2011 roku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

środa, 2 listopada 2011 roku

Informuję iż, na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w latach 2012 - 2014.

poniedziałek, 31 października 2011 roku

 

Wkrótce na policki rynek wydawniczy trafia monografia autorstwa Jana Matury „Tanowo wczoraj i dziś”, której wydawcą jest Gmina Police. W związku z powyższym odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, w piątek 4 listopada o godz. 17.00 promocja  tej książki. Gmina Police od kilkunastu lat wspiera wydawanie pozycji książkowych, wydawnictw promujących przeszłość, teraźniejszość Ziemi Polickiej oraz kulturę regionu. Wśród pozycji, które do tej pory się ukazały, były m.in. dwie monografie Polic, wydawnictwo albumowe ukazujące Police na starych fotografiach, dwie książki opowiadające o losach miasta w latach 50-60. XX w, wspomnienia byłej mieszkanki Jasienicy.

piątek, 28 października 2011 roku

W czwartek 27 października 2011r. odbyło się z inicjatywy  Burmistrza Polic Władysława Diakuna w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach spotkanie z Policzaninem - Marcinem Lewandowskim i lokalnymi mediami. Sportowcowi towarzyszyli rodzice, brat, który jest zarazem jego trenerem i menagerem oraz narzeczona.

piątek, 28 października 2011 roku

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w  listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),  otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i  wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne

wtorek, 25 października 2011 roku