Aktualności

 Wspólna polsko-niemiecka i katolicko-ewangelicka wigilia w Pasewalku staje się tradycją. Od trzech lat w katolickiej parafii św. Ottona odbywa się spotkanie przedstawicieli Polic i Pasewalku – miast partnerskich. W tym roku miało miejsce w sobotę, 10 grudnia. Goście z Polic to delegacja z burmistrzem Władysławem Diakunem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem na czele. Gospodarze to burmistrz Pasewalku Rainer Dambach, przewodnicząca Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Integracji i Kultury  Barbara Neuser i ks. Grzegorz Mazur – proboszcz parafii św. Ottona w Pasewalku.
poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku

W czwartek, 8 grudnia 2011 roku, w Urzędzie Miejskim w Policach zostały przyznane nagrody i stypendia Burmistrza Polic dla tych mieszkańców Gminy Police,  którzy w szczególny sposób wyróżnili się w działalności artystycznej i sportowej. Są wśród nich dzieci, młodzież i dorośli. Burmistrz Polic Władysław Diakun pogratulował osiągniętych wyników i podziękował wyróżnionym osobom za ich zaangażowanie i rozsławianie Gminy Police nie tylko w regionie i całym kraju, ale też poza granicami. 

piątek, 9 grudnia 2011 roku

W ubiegłym roku powołano i utworzono w Policach Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. CITiK podlega Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który wskazał na siedzibę centrum zabytkową boczną kaplicę nieistniejącego kościoła mariackiego w rynku w Starych Policach. Centrum jest prowadzone przez Natalię Nastarewicz oraz Kamila Zagórskiego, którzy służą wszelkimi informacjami dotyczącymi turystyki oraz wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Police. W CITiK-u o czym nie każdy wie, można nabyć liczne pamiątki z polickimi akcentami.

wtorek, 6 grudnia 2011 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zorganizował happening – „Wolontariusze Dzieciom” z okazji Światowego Dnia Wolontariatu oraz w związku z dobiegającym końca Europejskim Rokiem Wolontariatu. Akcja odbyła się 05.12.2011r. O godzinie 11.00 z Placu Chrobrego na Starym Rynku wyruszył wielobarwny i głośny pochód. Ulicami miasta szły dzieci ze swoimi rodzicami oraz wolontariusze. Pochód przeszedł do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się impreza dla dzieci.

wtorek, 6 grudnia 2011 roku

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
„Współpraca NGO z biznesem”

 

Szanowni Państwo,

Nowy Policki Inkubator - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
zaprasza na BEZPŁATNE DWUDNIOWE SZKOLENIE z zakresu współpracy NGO z biznesem.
 
Termin: 10, 17 XII 2011r.
Godzina rozpoczęcia: 8:30
Miejsce: Police, ul. Szkolna 2 (sala konferencyjna I piętro)
Prowadzący: trenerzy z Fundacji „Anioły Filantropii”

poniedziałek, 5 grudnia 2011 roku


„Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych”

12.09.2011 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Polsko niemieckie spotkania na szlakach rowerowych” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania.

czwartek, 1 grudnia 2011 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, iż w dniu 05.12.2011r. od godz. 11.00 do 14.00 odbędzie się „Happening – Wolontariusze Dzieciom” poświęcony tematyce obchodów „Światowego Dnia Wolontariatu”.

środa, 30 listopada 2011 roku

We wtorek 29 listopada odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Policach. Podczas obrad został rozstrzygnięty konkurs na „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2011r.”. Konkurs ten wygrało sołectwo Przęsocin, drugie miejsce przypadło sołectwu Trzeszczyn, a trzecie sołectwu Dębostrów. Pozostałe miejscowości uplasowały się na dalszych pozycjach w kolejności: Niekłończyca, Trzebież, Uniemyśl, Tanowo, Pilchowo, Siedlice, Drogoradz oraz ex aequo Tatynia i Wieńkowo.Jednym z punktów obrad była wizyta przedstawicieli  Związku Osób Represjonowanych Politycznie „Bataliony Robocze” z prezesem Janem Walukiewiczem na czele. Goście  złożyli podziękowania Burmistrzowi Polic i Radzie Miejskiej za wszelkie udzielone wsparcie.

wtorek, 29 listopada 2011 roku