Aktualności

W poniedziałek 19 grudnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  i zaproszonych gości w sprawie „Akcji Zima”. W skład zespołu wchodzą wszystkie służby, inspekcje i straże oraz społeczne organizacje ratownicze,  które podejmują działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, powódź i inne ekstremalne warunki pogodowe.

środa, 21 grudnia 2011 roku

Dnia 28.12.2011 r. o godzinie 16 00 na stadionie przy ul. Piaskowej 97 odbędzie się IX MEMORIAŁ IM. SEBASTIANA MINDZIULA
ZAPRASZAMY NA TRADYCYJNĄ GROCHÓWKE I KIEŁBASKĘ Z GRILLA

środa, 21 grudnia 2011 roku

piątek, 16 grudnia 2011 roku

 

Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Pobudka-obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystość, kończąca realizację  projektu w 2011 roku, odbyła się 15 grudnia w hotelu „Dobosz” w Policach.  W spotkaniu udział wzięli beneficjenci projektu z całego powiatu polickiego oraz zaproszeni goście. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i specjalnie przygotowane upominki.W 2011 r. udział w projekcie wzięło 105 osób. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Część uczestników ukończyło kursy zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie ze swoimi predyspozycjami.  Ponadto osoby te skorzystały ze wsparcia asystenta rodziny i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej.

piątek, 16 grudnia 2011 roku

piątek, 16 grudnia 2011 roku

Lions Club Police, po raz kolejny organizuje Noworoczny Bal Charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Tanowie.

piątek, 16 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Police będą obowiązywać nowe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 

Pełna treść komunikatu

piątek, 16 grudnia 2011 roku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zakazu używania środków pirotechnicznych.

Pełna treść obwieszczenia

piątek, 16 grudnia 2011 roku