Aktualności

W środę 14 marca odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. To kolejny etap inwestycji, realizowanej wspólnie z miastem Eggesin i Ogrodem Zoologicznym w Ueckermuende. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji polskich i niemieckich, które mają swój udział w realizacji przedsięwzięcia, między innymi Dietmar Jesse- burmistrz Eggesin, Heidi Michaelis - burmistrz Ueckermunde, Władysław Diakun - burmistrz Polic, Witold Król, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, a także przedstawiciele Euroregionu Pomerania, Nadleśnictwa Trzebież, Stadtwerke Pasewalk, radni miejscy i powiatowi.

czwartek, 15 marca 2012 roku

 

środa, 14 marca 2012 roku

środa, 14 marca 2012 roku

Aleksander Doba, policki kajakarz, który przepłynął w kajaku Ocean Atlantycki, otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę podróżniczą w Polsce – Super Kolosa, wręczanego tradycyjnie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni . Podczas uroczystej gali wręczane są statuetki za wybitne wyczyny w różnych kategoriach, ale Super Kolos jest tylko jeden.

poniedziałek, 12 marca 2012 roku

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 200.000 PLN

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do I rundy aplikacyjnej w 2012 roku. W marcu 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tyś. PLN!

środa, 7 marca 2012 roku

wtorek, 6 marca 2012 roku

Komunikat Burmistrza Polic i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach w sprawie oświadczenia Powiatu Polickiego z dnia 2.03.2012 r.

 Informujemy, że w oświadczeniu, jakie ukazało się w dniu 2 marca 2012 r. na stronie internetowej Powiatu Polickiego w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Policach o wystąpieniu Gminy Police ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, znalazły się treści nieprawdziwe, krzywdzące i szkodliwe. W związku z tym zdecydowaliśmy o przekazaniu do publicznej wiadomości obszernych fragmentów pisma, które – jako Przedstawiciele Gminy Police na Walne Zebranie SWRGPP – skierowaliśmy do Walnego Zebrania tego Stowarzyszenia. W piśmie tym informujemy o powodach, dla których członkowstwo Gminy Police w SWRGPP straciło rację bytu. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie nad sposobem postępowania przedstawicieli władz powiatu polickiego, którzy po raz kolejny dopuszczają się niestosownych komentarzy na temat suwerennej decyzji demokratycznie wybranych władz Gminy Police, tj. Rady Miejskiej i Burmistrza. Opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego oświadczenie zawiera szereg nadinterpretacji i stwierdzeń, niepopartych żadnymi dowodami. Liczymy też na powstrzymanie się w przyszłości przedstawicieli Powiatu przed podobnymi, niechlubnymi publikacjami.

wtorek, 6 marca 2012 roku

Od 12 do 14 marca można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat policki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania. Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

wtorek, 6 marca 2012 roku