Aktualności

Teatr Elipsa z polickiego MOK -u od pięciu lat organizuje premiery teatralne z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada na 27 marca. Warto przyjść i przekonać się, co zaprezentują tym razem.

czwartek, 29 marca 2012 roku

„Ja Olek - człowiek”
Wystawa podróżnika Aleksandra Doby jest kolejnym wydarzeniem w polickiej Galerii OBOK. Będzie to fotograficzna podróż z „Olkiem” przez jego największe wyprawy.

czwartek, 29 marca 2012 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt pn. „ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM” UDA-RPZP.04.02.00-32-003/10

Police, 26.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ I EMISJĘ PROGRAMU TELEWIZYJNEGO DOTYCZĄCEGO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

poniedziałek, 26 marca 2012 roku

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

poniedziałek, 26 marca 2012 roku
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie dnia 19 marca 2012r. ogłasza konkurs NA KOMIKS PROMUJĄCY PROGRAM OPERACYJNYCH KAPITAŁ LUDZKI dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod hasłem
„CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Celem Konkursu jest poszerzenie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, zwłaszcza na temat wsparcia w ramach regionalnych priorytetów
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. " W konkursie zostały ustalone dwie grupy wiekowe:
piątek, 23 marca 2012 roku

Na podstawie  uchwały  Rady Miejskiej Nr XIII/93/2011 z dnia 25 października 2011r.  Gmina Police przystąpiła do Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Konwent organizuje  konkurs na logo stowarzyszenia i skierowany jest on do środowisk zawodowych plastyków oraz przedstawicieli uczelni plastycznych, będących mieszkańcami gminy Police. W załączniku znajduje się regulamin i oświadczenie dla uczestników konkursu.

załączniki

piątek, 23 marca 2012 roku

piątek, 23 marca 2012 roku

PIENIĄDZE   DLA  PEC  NA  MODERNIZACJĘ   INSTALACJI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach dostanie 800 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego.” Umowa w tej sprawie została podpisana 20 marca 2012 roku w Policach.

środa, 21 marca 2012 roku