Aktualności

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach organizuje akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, której celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom w okresie zimowym. Towarzystwo zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o przekazanie zbędnych w naszych domach: ręczników, pościeli lub koców. Bardzo przydatna jest także pomoc w postaci karmy dla zwierząt np.: kaszy, ryżu lub makaronu.

W sprawie przekazania darów prosimy kontaktować się z Panią Izabelą Trey pod numerem telefonu 888-816-843.

poniedziałek, 31 grudnia 2012 roku

poniedziałek, 24 grudnia 2012 roku

Rada Miejska w Policach uchwaliła budżet Gminy Police na 2013 rok. XXVII sesja – ostatnia w tym roku – odbyła się w piątek, 21 grudnia 2012r. Uczestniczyło w niej 20 z 21 radnych. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Za propozycją budżetu, przedstawioną przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna, głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 8 radnych.

piątek, 21 grudnia 2012 roku

SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

W piątek 14 grudnia 2012 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Policach. Została zwołana w związku z koniecznością podjęcia przed końcem bieżącego roku uchwał, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Większością głosów radni m.in. przyjęli nowy regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie oraz zdecydowali, że od 1 lipca 2013 roku opłata za odbiór śmieci zebranych selektywnie będzie wynosić 12 zł od osoby, a za śmieci zmieszane – 20 zł od osoby. Burmistrz Polic Władysław Diakun podkreślił, że nowe przepisy ustawowe pozostawiają wiele niejasności i możliwe, że jeszcze przed wejściem w życie nowych stawek - konieczne będą zmiany uchwał.

środa, 19 grudnia 2012 roku

REPATRIANCI WDZIĘCZNI BURMISTRZOWI DIAKUNOWI

Burmistrz Polic Władysław Diakun został odznaczony medalem „Wdzięczni Bogu i Ludziom za Odzyskaną Ojczyzną” Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za pamięć o Polakach na Wschodzie, za Ojczyznę przywracaną potomkom Zesłańców, za okazywane im serce i pomoc…”.

Burmistrz Diakun otrzymał medal z rąk Aleksandry Ślusarek, Prezesa Zarządu Związku Repatriantów RP i Longina Komołowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Domu Polonii w Warszawie. Było to spotkanie z repatriantami z całego kraju oraz z Polakami z Kazachstanu i dawnych Kresów Wschodnich RP.

środa, 19 grudnia 2012 roku

Dzieci z Domu Dziecka w Tanowie (gm. Police) będą miały nowy plac zabaw. Jest to dar Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie, które zrzesza miłośników samochodów terenowych. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili kolejną, doroczną akcję charytatywną Ogólnopolska Terenowa Integracja 4x4 "Dla choinki".

środa, 19 grudnia 2012 roku

Zakończenie projektu „Pobudka- obudź swój potencjał” 2012

W środę 12. grudnia 2012 r., w hotelu "Dobosz” w Policach odbyło się spotkanie kończące realizację Projektu „Pobudka- obudź swój potencjał”, którego Liderem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W uroczystości wzięli udział uczestnicy Projektu, kierownicy i pracownicy jednostek biorących udział w jego realizacji. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki za udział i zaangażowanie w zajęciach, które odbyły się w ramach Projektu. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.

środa, 19 grudnia 2012 roku

środa, 19 grudnia 2012 roku