Aktualności

czwartek, 25 grudnia 2014 roku

W sobotę 13 grudnia na Placu Chrobrego w Policach odbyło się „Spotkanie wigilijne pod chmurką”, zorganizowane przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach. Uczestnikom  złożyli  życzenia i połamali się opłatkiem  m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z Burmistrzem Jakubem Pisańskim, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska. Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu Chóru „Marzenie”, były też jasełka w wykonaniu dzieci. Pogoda dopisała. Spotkanie odbyło się w rodzinnej, świątecznej  atmosferze.
wtorek, 16 grudnia 2014 roku


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”. W tym roku zbierali pieniądze na rzecz rodziny z czwórką dzieci (od 3 do 7 lat). Rodzinę pięcioosobową, w tym – dwie osoby niepełnosprawne, obdarowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury i Gimnazjum nr 1 w Policach. W sumie – akcją objętych zostało 30 rodzin z terenu powiatu polickiego. Bezinteresownie pracowało nad tym 11 zarejestrowanych wolontariuszy z Wiesławą Szewczyk na czele oraz wiele innych osób.

wtorek, 16 grudnia 2014 roku


RADA MIEJSKA POWOŁAŁA KOMISJE

W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku obradowała Rada Miejska w Policach. Była to pierwsza zwyczajna sesja tej kadencji. (Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się 1 grudnia).  Radni powołali składy komisji  (jest ich 5) oraz ustalili wysokość wynagrodzenia Burmistrza Polic. Zostało utrzymane na  dotychczasowym poziomie. Kolejna sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2014 r. Zaplanowano m.in. uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok.

środa, 10 grudnia 2014 roku
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

 Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na kontow Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

Należności tj:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia,
na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

oraz pozostałe należności, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- łączne zobowiązania pieniężne,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawa,
- i inne
na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Wpłat można dokonywać bez opiat:
• w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.
Stefana Batorego 3 - II piętro,
• w banku PEKAO w Policach (Oddział) przy ul. Bankowej, oraz przy ul.
Wyszyńskiego (Filia), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul.
Tanowskiej.

oraz za dokonaniem opłat:
• w innych bankach,
• placówkach pocztowych,
• i innych punktach.
                                                                Burmistrz Polic
                                                             Władysław Diakun
poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku

W dniu 15 grudnia br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 o godz. 16.00 w sali nr 32 odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2014. W spotkaniu wezmą również udział członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, którzy przedstawią informacje o pracach w roku 2014 oraz informację o wyborach do GRDPP na trzecią kadencję, które odbędą się wiosną 2015 r.

poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku

Dyrekcja Kompleksu Edukacyjnego Lider w Nowym Rozdole na Ukrainie skierowała na ręce burmistrza Polic Władysława Diakuna podziękowania za zorganizowanie Polsko-Ukraińskich Warsztatów Tańca i Sztuki Ludowej, które odbyły się pod koniec października 2014 roku. Czytamy m.in. „ Dyrekcja gimnazjum Miasta Partnerskiego Nowy Rozdół, Rada Szkoły, kadra pedagogiczna i rodzice wyrażają szczere podziękowanie Burmistrzowi Polic panu Władysławowi Diakunowi i wszystkim organizatorom projektu wymiany młodzieży  za pomoc w budowie mocnych i dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi miastami partnerskimi oraz wyrażamy swój największy podziw dla kulturalnego i edukacyjnego programu, zrealizowanego w ramach projektu.”

 

piątek, 5 grudnia 2014 roku


W poniedziałek 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjne sesja Rady Miejskiej w Policach kadencji 2014-2018. Obrady prowadził radny senior Wiesław Gaweł. Ślubowanie złożyli radni oraz burmistrz Polic, Władysław Diakun. Na swojego Przewodniczącego Rada Miejska wybrała Witolda Króla. Jego zastępcami zostali Elżbieta Jaźwińska i Michał Rajewski.  Burmistrz Diakun i Przewodniczący Król podziękowali wyborcom za oddane głosy i zapewnili, że wypełnią swoje zobowiązania wobec mieszkańców. Wyniki wyborów przyjmują jako kredyt zaufania, którego nie zawiodą. Gratulacje nowo wybranym władzom gminy złożyli m.in. Honorowi Obywatele Gminy Police: ks. Prałat Jan Kazieczko i Aleksander Doba, a także  Dziekan Dekanatu Police ks. Kan. Waldemar Gasztkowski.  Uroczysta sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.  Kolejna odbędzie się 8 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

wtorek, 2 grudnia 2014 roku