Przetargi - nieruchomości

Burmistrz Polic

ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości   z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży   w obrębie ulicy Polnej:

 

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO (zawiera 23 % podatek vat)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

1

 

1102/3

1701 m2

124 000,00 zł

 7 000,00 zł

1 240,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w północnej, oddalonej od centrum części miejscowości, przy utwardzonej ulicy Polnej i nieurządzonej ulicy Stokrotki. Działka sąsiaduje z terenami przeznaczonymi na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty dziko rosnącymi krzewami oraz  paro                             i  kilkunastoletnimi  sosnami – wycięcie do uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska.  W ulicy  Polnej znajduje się  kanalizacja, gaz  i woda. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00021427/1. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest  służebność gruntowa przejścia i przejazdu, której wykonywanie nie dotyczy terenu zbywanej działki.

poniedziałek, 30 stycznia 2017 roku

Burmistrz Polic

ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek od towarów i usług VAT                              w stawce 23%)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

 

1

 

 

726/2

 

1465 m2

 

165 000,00 zł

 

 

 9 000,00 zł

 

1 650,00 zł

Opis nieruchomości:działka położona jest w centrum osiedla Jasienica. Stanowi działkę gruntową o typowym kształcie. Na działce znajdują się pozostałości po rampie do  nieistniejącego budynku gospodarczego. Porośnięta jest pojedynczymi parkowymi drzewami, których lokalizację należy uwzględnić przy planowanej inwestycji i uzyskać zgodę  na usuniecie drzew wchodzących w zakres inwestycji. Teren nieruchomości plaski, przylega do urządzonej ulicy Dworcowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny wykorzystywane na cele mieszkaniowe i usługowe. Teren przylegający do działki wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: utwardzony dojazd, wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, gaz.

poniedziałek, 30 stycznia 2017 roku

Burmistrz Polic

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnastępującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

1

 

502/5

5899 m2

123 000,00 zł

 

 6 500,00 zł

1 250,00 zł

Opis nieruchomości: działka położona jest w północnej części Polic, na terenie osiedla Jasienica, w obrębie ulicy Dworcowej. Teren działki jest płaski z wysokim poziomem wód gruntowych, położony poniżej poziomu ulicy Dworcowej, z której nie ma urządzonego bezpośredniego zjazdu. Obecnie dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez sąsiednią działkę. Działka użytkowana jest bez tytułu prawnego przez właściciela nieruchomości przyległej. Na działce znajdują się obiekty budowlane takie jak: kontenerowy dwukondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji stalowej, węzeł betoniarski, place częściowo wybetonowane, częściowo utwardzone żużlem. 
Z wniosku Gminy Police toczy się obecnie postępowanie egzekucyjne  o wydanie działki w stanie wolnym od osób i rzeczy. Nabywca  nabędzie nieruchomość wraz
z bezumownym użytkownikiem.

poniedziałek, 30 stycznia 2017 roku
Strona: 1