Projekty

„Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA” jest projektem modelowym partnerów z Województwa Zachodniopomorskiego i Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia  dofinansowanym z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013  i zrzesza  następujących partnerów:

wtorek, 11 grudnia 2012 roku

W dniach 13/14 grudnia 2011r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 został uznany za kwalifikujący się do wsparcia projekt pn. „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police” INT- 10-0014.

środa, 18 maja 2011 roku

Police otrzymała 680 tys. Euro dofinansowanie ze środków INTERREG IVA na budowę ścieżki rowerowej z Pilchowa do Tanowa, z odbiciem do Bartoszowa.
czwartek, 14 kwietnia 2011 roku

Ośrodek w Zalesiu, obok Centrum Żeglugi Łodziami w Eggesin i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde, będzie integralnym elementem sieci placówek edukacyjnych. Będą tam realizowane przedsięwzięcia służące integracji ludności regionu, wspólne projekty kulturalne i szkolne oraz spotkania dla uczniów i młodzieży oraz turystów.
Innowacyjność projektu polega na udostępnieniu możliwości poznawania bogactwa przyrody w sposób interaktywny. W ramach planowanego projektu, planuje się zaadaptować budynek wraz z terenem przyległym. Wnętrze zostanie całkowicie przekształcone w celu dostosowania do planowanej funkcji i obowiązujących przepisów.
Zakres robót budowlanych przy adaptacji budynku będzie obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, konstrukcyjne murowe, betonowe, ciesielskie, dekarskie, wykończenie wnętrz i zewnętrzne.

wtorek, 29 marca 2011 roku

„Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker Randow i Gminy Police INT – 08 – 0013”

Projekt obejmuje wdrożenie systemu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej – PSIP przy jednoczesnej rozbudowie systemu GIS oraz portalu GeoPortal.UER w Powiecie Uecker Randow poprzez:
-     rozbudowę podstaw technicznych  (sieć,                 
      oprogramowanie hardware   oraz software)
- stworzenie standardowych procedur dostępu oraz wymiany danych drogą internetową (usługi WEB)
- pozyskanie, opracowanie oraz udostępnienie wspólnie wykorzystywanych danych  (np. wielowarstwowej mapy cyfrowej)
- szkolenie pracowników

Partner Projektu: Powiat Uecker Randow

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Tarytorialna“ – „Współpraca Transgraniczna“ Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 kwotą 449 885 Euro na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 16 grudnia 2010 r.

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wtorek, 29 marca 2011 roku
Strona: 1