Kontrakt Wojewódzki

W ramach projektu przebudowano infrastrukturę sportowo – rekreacyjną przy Zespole Szkół nr 2 w Policach - Jasienicy. Całość  projektu obejmowała zmianę zagospodarowania terenów sportowych i związanych z nimi elementów.Remont i modernizacja infrastruktury sportowej polegały na:

poniedziałek, 8 grudnia 2008 roku

konwoj_baner.jpg

Projekt: Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Filii SP 8 w Policach.

Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 306. 878,74 PLN
Dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego: 150.000,00 PLN
Wkład własny: 156.878,74 PLN

piątek, 29 czerwca 2007 roku