Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

zporr_baner.gif
Projekt "Budowa stacji uzdatniania wody w ramach kompleksowej poprawy jakości wody w Gminie Police" -
Z/2.32/I/12/18/04

w ramach

Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja konkurencyjności regionów
Działania 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska

Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 11 699 259,21 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 8 774 444,41 PLN (75%)
Wkład własny: 2 924 814,80 PLN (25%))
piątek, 29 czerwca 2007 roku

zporr_baner.gif

Projekt: "Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów" -
Z/2.32/I/1.5/19/04

w ramach

Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa InformacyjnegoBeneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 199 444,21 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 149 583,15 PLN (75%)
Wkład własny: 49 861,06 PLN (25%)

piątek, 29 czerwca 2007 roku