Wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych polegających na renowacji wieży