Lagomar - Key to history - Key to the future

lagomar_logo.gifGmina Police jest uczestniczy w projekcie „LAGOMAR – naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Morza Bałtyckiego – wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego”, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB – Region Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Uniwersytet w Rostocku, a partnerami gminy, muzea i organizacje z czterech krajów: Niemiec, Litwy, Rosji i Polski, skupione wokół trzech Zalewów: Szczecińskiego, Wiślanego i Kurońskiego.
bsr_logo.gifMotywem przewodnim projektu jest „Klucz do przeszłości – kluczem do przyszłości”, a wiąże się to z głównym celem działań „LAGOMAR”, którym jest podniesienie atrakcyjności terenów położonych w obrębie szczególnej formy krajobrazu jaką jest zalew. Cel będzie realizowany poprzez rewitalizację obiektów, miejscowości nadzalewowych, organizację przedsięwzięć związanych ze specyfiką tych regionów – m. in. jest to koncepcja stworzenia wirtualnego muzeum trzech zalewów.
Założeniem udziału w projekcie Gminy Police jest rewitalizacja potencjału turystycznego Trzebieży i promocja miejscowości. Zamierzenie to będzie realizowane poprzez następujące działania:

1. Zebranie danych nt. historii Trzebieży.
Przeprowadzenie ekspertyzy historycznej, zebranie informacji, pamiątek, widokówek nt. historii Trzebieży, głównie z początku XX wieku stanowić będzie nasz udział przy powstawaniu wirtualnego muzeum.

2. Konferencja
W czerwcu 2006 r. przewidywana jest organizacja konferencji z udziałem partnerów projektu i sąsiednich miejscowości z rejonu Zalewu Szczecińskiego, historyków i ekspertów z dziedziny rozwoju turystyki. Konferencję wzbogaci pokaz pamiątek z regionu, multimedialna prezentacja starych pocztówek, pokazy wyplatania sieci, wyrobu ceramiki i innych tradycyjnych rzemiosł charakterystycznych dla miejscowości nadzalewowych. Nawiązując do portowego charakteru osady chcemy włączyć w te działania lokalną stocznie jachtową i Centralny Ośrodek Żeglarski. Na plenerowej scenie usytuowanej na wybrzeżu Zalewu zaprezentują się zespoły, których specyfika nawiązuje do morskiej stylistyki.

3. Targi turystyczne
Konferencja odbędzie się w ramach organizowanych w Trzebieży w dniach 23 - 24.06.2006 r. Transgranicznych Targów Turystycznych „LAGOMAR”, podczas których zostanie zaprezentowana dawna i obecna oferta turystyczna miejscowości zalewowych. W trakcie targów odbędzie się promocja publikacji nt. historii Trzebieży, zaplanowana w polskiej i niemieckiej wersji językowej. W targach weźmie udział kilkanaście miejscowości turystycznych położonych nad Zalewem Szczecińskim i na Szlaku Uckerseen – Zalew Szczeciński –Police. Przewiduje się aktywny udział w projekcie miejscowości Wolin, pokazy Wikingów, promocję miejscowości i projektów realizowanych przez partnerów LAGOMAR.

4. Folder turystyczny
Publikacja folderu promocyjnego o Trzebieży z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań rozwoju Trzebieży. Folder będzie miał charakter podsumowujący i promujący działania podejmowane w ramach projektu LAGOMAR.

poniedziałek, 28 stycznia 2008 roku