E-Faktury i E-Deklaracja

Burmistrz Polic informuje, że istnieje możliwość złożenia deklaracji i informacji podatkowej do organu podatkowego Urzędu Miejskiego w Policach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej „ePUAP2". Poniżej podajemy sposób postępowania przy składaniu e-deklaracji/informacji podatkowych:

Zaloguj się (na ePuap2) › znajdź urząd (Urząd Miejski w Policach) › pokaż sprawy wybranego urzędu › Podatki, opłaty, cła › wybierz odpowiedni formularz ›

załatw sprawę › wypełnij formularz (obowiązkowo wypełnij wszystkie pola różowe) › Dalej › Podpisz › Wyślij › Pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Jeśli chcą Państwo otrzymywać e-fakturę za dzierżawę bądź najem, na adres e-mail zamiast faktury w formie papierowej, prosimy o przedłożenie

"OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ".

Druk do wypełnienia zawierający zasady doręczania e-faktury znajduje się na stronie - http://bip.police.pl/contents/content/293/3864

komunikat w sprawie e-deklaracji

Regulamin wystawiania e-faktur dostępny tutaj

wtorek, 6 września 2016 roku