Urząd Miejski w Policach - telefony

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

Wydział Ochrony Środowiskawydawanie decyzji na wycinkę drzew, modernizacja systemów grzewczych 91 431 18 13
gospodarka odpadami inne niż komunalne, ochrona zwierząt, edukacja ekologiczna
91 431 18 03
utrzymanie zieleni miejskiejm wydawanie decyzji środowiskowych

91 431 18 02

 


 

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik 91 431 18 01
wymeldowania decyzjami, ewidencja ludności 91 431 18 04
91 431 18 05
Dowody osobiste 91 431 18 11
91 431 18 12

Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik                                                            91 431 18 89

Opłaty za gospodarowanie odpadami                        91 431 18 38


Wydział Oświaty i Kultury

Naczelnik 91 431 18 08
Z-ca naczelnika, sprawy oświaty, kultury i sportu 91 431 18 07
Sprawy oświaty, kultury i sportu 91 431 18 06

 


 

Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik 91 431 18 16


Sprawy kadrowe
91 431 18 18
Informatyk Urzędu 91 431 18 25

Sprawy organizacyjno - prawne 91 431 18 23
sprawy Rad Sołeckich, Osiedlowych i sprawy wyborcze, BIP
91 431 18 24
Kancelaria urzędu 91 431 18 55

Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych

Naczelnik 91 431 18 51
Wydział 91 431 18 20
91 431 18 52

 


 

Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej

Naczelnik                                     
Biuro
91 431 18 21
91 431 18 14


Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady 91 431 18 26
Przewodniczący Rady Miejskiej 91 431 18 27

Wydział Finansowo - Budżetowy

Skarbnik Gminy 91 431 18 40
Księgowość budżetowa 91 431 18 34
Punkt kasowy banku 91 431 18 41
Z-ca Naczelnika Wydziału 01 431 18 42
Księgowość budżetowa 91 431 18 43
Księgowość i windykacja podatków oraz opłat lokalnych 91 431 18 44
Księgowość GFOŚ i GW, R.O. i sołectw - umorzenia, rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń 91 431 18 45
Wymiar podatków - rolny, leśny, łączne zobowiązania pieniężne, podatek od nieruchomości, od osób prawnych 91 431 18 35
Wymiar podatków od nieruchomości z terenu miasta oraz podatek od środków transportowych 91 431 18 47
Sprawozdawczość budżetowa, wystawianie faktur VAT oraz czeków 91 431 18 53

Wydział Działalności Gospodarczej

Naczelnik 091 431 18 48
Z-ca naczelnika, ewidencja działalności gospodarczej, targowisko, lokale użytkowe, sprzedaż napojów alkoholowych, licencje na przewozy osób taksówkami 091 431 18 49
091 431 18 59

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach
ul. Bankowa 18
72-010 Police

Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik 91 431 18 72
Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego
91 431 18 73
91 431 18 74
91 431 18 75

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Naczelnik 91 431 18 76
Sprawy oczyszczania miasta i sprawy drogowe 91 431 18 78
Sprawy mieszkaniowe 91 431 18 77

Wydział Gospodarki Gruntami

Naczelnik 91 431 18 90
Z-ca naczelnika 91 431 18 91
Sprzedaż i kupno nieruchomości 91 431 18 93
Dzierżawy, najem, sprzedaż garaży 91 431 18 95
Rolnictwo, melioracja i komunalizacja mienia 91 431 18 97
Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na rzecz najemców 91 431 18 96
podziały, rozgraniczenia nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, numeracja porządkowa 91 431 18 94

 


 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik
fax

91 431 18 62
91 431 18 71

Z-ca naczelnika
91 431 18 61
Inspektorzy 91 431 18 63
91 431 18 64
91 431 18 65
91 431 18 66
91 431 18 70

Rewidenci

Rewidenci

91 431 18 67


Urząd Stanu Cywilnego
Pl. Chrobrego 8
72-010 Police
tel:91 4317-54-15

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek 8:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:30 - 14:30  

poniedziałek, 2 lipca 2007 roku