Pomoc

Spotyka Cię przemoc domowa?

Cierpisz z powodu alkoholizmu? Narkomanii?

Pomocy udzieli Ci:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Police, ul. Siedlecka 2 A, pok. 435, IV piętro. Punkt Konsultacyjny tej Komisji:
  - czynny codziennie w godz. 9.00 – 15.00, tel. 0-91 312 – 77 – 70,
 2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Jerzy Moroz, Police, ul. Siedlecka 2 A, pok. 435, IV piętro – tel. 0-91 455 - 83 – 43, 0-91 312 – 77 – 70,
 3. Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”, Police, ul. Bankowa 11 B, tel. 0-91 318 – 04 – 20, czynny
  - czynny codziennie w godz. 17.00 – 20.00,
 4. Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, tel. 455 – 83 – 43,
  - czynny codziennie w godz. 8.00 – 20.00, od poniedziałku do piątku.
 5. Ośrodek Terapii Uzależnień Szczecinie, ul. Żołnierska 55, tel. 487 – 60 – 70,
  - czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.00,
 6. Gminny Punkt Interwencji Kryzysowej w Policachul. Piaskowa 97 - budynek OSiR parter, tel: 91 312 33 16
  Dyżur prawnika – w każdy wtorek w godz. 17.00 - 20.00
  Dyżur terapeuty – w każdy czwartek w godz. 15.00 – 19.00,
 7. Policja – tel. 997
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej – Police, ul. Siedlecka 2 A, tel. 42 – 43 – 840.
 9. Gminne Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, Police, ul. Piaskowa 97 - budynek OSiR parter, tel: 91 312 33 16, czynne:
  - poniedziałek godz. 8.00-12.00
  - środa godz. 15.00-18.00
  - piątek godz. 15.00-18.00

 10. Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Police, ul. Siedlecka 2A, pok. 435, IV piętro, przyjmuje:
  - we wtorki w godz. 14.00 – 17.00
  - w czwartki w godz. 14.00 – 17.00

System przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Police (kliknij obrazek aby powiększyć)

systempp_mini.jpg

11. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Police, ul. Staszica 1,
tel. 091- 317-02-28, kom. 603 083 020 (całodobowy dyżur telefoniczny)
e-mail: interwencja@pcpr.police.pl
- czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 20.00
Oferujemy:
•  wsparcie psychologiczne i poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne
•  awaryjny nocleg i pomoc w uzyskaniu czasowego schronienia
•  grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
•  samopomocowe grupy wsparcia dla osób doświadczających kryzysu
•  interwencje środowiskowe
•  pomoc w uzyskaniu dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia

wtorek, 25 października 2011 roku