Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999
Biuro wezwań Pogotowia Ratunkowego 091 317 50 28
Szpital - izba przyjęć 091 317 25 89

Policja

997
Całodobowa centrala Komendy Powiatowej Policji 091 317 65 70
Straż Miejska 091 317 62 72

Straż Pożarna

998
Powiatowe stanowisko kierowania Straży Pożarnej 091 317 63 32
091 432 06 60

Bezpłatny numer alarmowy

112
Jest dodatkowym numerem alarmowym do wykorzystania wtedy,
kiedy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze
3 aktualnych, wyżej wymienionych numerów ratunkowych. 

Pogotowie Energetyczne

091 317 57 82

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Lokatorskie - (po godzinie 15.00)

091 317 78 81
 
Aktualne numery serwisów informacyjnych tp

Biuro numerów tp

118 913

Informacja miejska tp

9491

Biuro zleceń tp

9497

Zamawianie rozmów międzymiastowych tp

9050

Zamawianie rozmów międzynarodowych tp

9051

Międzynarodowe biuro numerów

118 912
poniedziałek, 2 lipca 2007 roku