Koperta życia

Od 1 stycznia 2016 roku Police dołączą do gmin, które rozdają osobom najstarszym jak również samotnym i przewlekle chorym tak zwane koperty życia. Jest to sposób na szybki i łatwy dostęp do informacji, które mogą pomóc podczas interwencji służb ratowniczych.

Koperta zwiera ankietę z danymi osobowymi, numerem telefonu do bliskiej osoby, wyszczególnieniem przebytych chorób oraz dawek zażywanych leków. Wypełnioną ankietę należy włożyć do lodówki, na której zamieszcza się naklejkę z napisem: „Tu jest koperta życia”. Część danych zawartych w ankiecie wymaga potwierdzenia przez lekarza (informacja o stanie zdrowia pacjenta i przyjmowanych lekach). Dlatego Burmistrz Polic zwrócił się do polickich lekarzy o umożliwienie odbioru kopert w przychodniach. Koperty można odbierać również w Ośrodku Pomocy Społecznej Policach, w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w siedzibach rad osiedlowych i w sołectwach.

„Koperta życia” to akcja, która może pomóc w uratowaniu niejednego życia. Jej realizacja została zainicjowana wnioskiem mieszkańca polic złożonym w „Polickim Budżecie Obywatelskim” na 2016 roku. Wniosek nie uzyskał wystarczającego poparcia mieszkańców, umożliwiającego zrealizowanie go w ramach „Polickiego Budżetu Obywatelskiego”. Jednakże ze względu na swą prospołeczną wartość jest realizowany poza nim – w ramach bieżących wydatków gminy.

piątek, 18 grudnia 2015 roku