"Policki Przełajowy Test Coopera"

W dniu 19.10.2015 r.  wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy “Dzik” na realizację zadania publicznego pn. "Policki Przełajowy Test Coopera” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. 6, telefonicznie pod nr tel. 91 431 18 06 bądź na adres e-mail: znieckarz@ug.police.pl

 

piątek, 23 października 2015 roku