Informacja o rachunkach bankowych

INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

 Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na kontow Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

Należności tj:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia,
na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

oraz pozostałe należności, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- łączne zobowiązania pieniężne,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawa,
- i inne
na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ KASA W
URZĘDZIE BĘDZIE NIECZYNNA OD 31.12.2014 do 12.01.2015


Wpłat można dokonywać bez opłat:
• w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.
Stefana Batorego 3 - II piętro,
• w banku PEKAO w Policach (Oddział) przy ul. Bankowej, oraz przy ul.
Wyszyńskiego (Filia), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul.
Tanowskiej.

oraz za dokonaniem opłat:
• w innych bankach,
• placówkach pocztowych,
• i innych punktach.
                                                                Burmistrz Polic
                                                             Władysław Diakun
czwartek, 1 stycznia 2015 roku