Usuwanie azbestu

OGŁOSZENIE – USUWANIE AZBESTU W GMINIE POLICE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Police dotacji ze środków  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie usuwania azbestu, Burmistrz Polic zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców aby złożyli w Urzędzie Miejskim w Policach wniosek zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu.

Sfinansowanie zadania nastąpi po weryfikacji wniosku przez Gminę. Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o akceptacji wniosku i przewidywanym terminie demontażu i transporcie materiałów zawierających azbest.

Program skierowany jest do:

·         osób fizycznych będących mieszkańcami Gminy Police. Nie dotyczy on budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

·         jednostek samorządu terytorialnego

·         stowarzyszeń

·         fundacji

·         kościołów i związków wyznaniowych

·         wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów:

1.    Dokument stwierdzający własność do obiektu.

2.    Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa.

3.    Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia przez wnioskodawcę wniosku, w przypadku gdy składającym wniosek nie jest właściciel nieruchomości.

Wnioski niezrealizowane w 2016 r., rozpatrywane będą w roku następnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 3A w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 87.

Do pobrania

1.    Wniosek

2.    Regulamin postępowania przy usuwaniu azbestu w Gminie Police w latach 2014-2032

poniedziałek, 7 lipca 2014 roku