Budowa Centrum Miejskiego ul. Piłsudskiego/ul.Siedlecka

Zgłaszający ofertę:

Gmina Police

Adres zgłaszającego ofertę:

Urząd Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Opis terenu:

Teren o pow. ok. 17 ha, w większości wolny od zabudowy, położony w ścisłym centrum miasta. Teren wchodzi w skład trójkątnego kwartału o pow. 21 ha z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Komendą Powiatową Policji, stacją benzynową, blokiem mieszkalnym oraz rozproszoną zabudową mieszkaniowo-usługową

Stan prawny:

Własność Gminy Police

Oczekiwany rezultat inwestycji:

Centrum miejskie składajace się z funkcji centrotwórczych takich jak: siedziby organów administracji, obiekty kultury, handlu i gastronomii oraz zabudowa mieszkaniowa

Infrastruktura techniczna:

Pełne uzbrojenie w ulicach stanowiących granice terenu

Dostępność komunikacyjna:

Teren o bardzo dobrej dostępności, położony bezpośrednio przy głównych ulicach miasta

Przewidywany koszt inwestycji:

0,5 mln do 125 mln USD (zadania inwestycyjne - od 500 m2 pow. użytkowej do 125 000 m2 pow. użytkowej)

Propozycja zgłaszającego ofertę:


Przeniesienie na przyszłych inwestorów praw do dzierżawy, użytkowania wieczystego lub własności terenu


Kontakt:


Sekretariat, tel. (0-91) 43 11 830, 43 11 831, fax (0-91) 43 11 832, e-mail: sekretariat@ug.police.pl


Położenie na mapie:


mapaclick1.jpg

mapa_centrum2_big.jpg

mapa_centrum_big.jpg

kwartal4.jpg

kwartal5.jpg

kwartalp3.jpg

kwartal2.jpg

kwartalp.jpg

piątek, 29 czerwca 2007 roku