Statystyka

POLICE

gmina miejsko-wiejska

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tel. (+48 91) 4311830
fax (+48 91) 4311832

e-mail: mailto:sekretariat@ug.police.pl

LUDNOŚĆ

Gmina - 40.244 mieszkańców 

GRUNTY W (HEKTARACH):

Użytki rolne 5.916 
Użytki leśne 12.534

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE (W HEKTARACH)

Tereny mieszkalne 168
Tereny przemysłowe 1.143
Zurbanizowane tereny niezabudowane 193
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 194
Użytki kopalne 2
Tereny komunikacyjne, drogi, koleje 435
Inne 100

WODY (W HEKTARACH)

Wody morskie wewnętrzne 2579
Wody śródlądowe płynące 180
Wody śródlądowe stojące 20
Rowy 216

STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW (W HEKTARACH)

Grunty Skarbu Państwa 20.410
Grunty komunalne 1.434
Grunty prywatne 2.924
Inne 372

OBSZAR I POŁOŻENIE

Położenie: północno - zachodnia Polska, województwo zachodniopomorskie

Powierzchnia (km kw.): 251,42

Ważniejsze połączenia drogowe: droga wojewódzka nr 114-115 (Szczecin), nr 41416 (Szczecin), nr 114 (Nowe Warpno)

Bezpośrednie połączenia kolejowe (brak przewozów osobowych): Szczecin, Trzebież

Międzynarodowe porty lotnicze i lotniska lokalne: Goleniów (55 km), Poznań (245 km), Gdańsk (360 km), Warszawa

GOSPODARKA

Dominujące branże gospodarki: przemysł chemiczny, handel, usługi ogólnobudowlane

Bogactwa naturalne występujące w okolicy: złoża iłów

Liczba zarejestrowanych firm:
1998: 3.210
1999: 3.512
2000: 3.793
2001: 4.067
2003: 4.093
2004: 4.110
2005: 4.138
2006: 4.212
2007: 4.266
2008: 4.278

Banki: 6

PODSTAWOWE INFORMACJE ZE SPISÓW POWSZECHNYCH w gminie miejsko - wiejskiej Police

Publikacja pt. "Podstawowe informacje ze spisów powszechnych w gminie miejsko - wiejskiej Police" opracowana przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, stanowi kompendium wiedzy o gminie. Zapraszamy do lektury. Spis do pobrania (1003kB)
czwartek, 28 czerwca 2007 roku